Ägarlängd

Skriv tabellbeskrivning här
 

 

1241: Byn med namnet Gö omnämns i Kung Valdemars jordebok

ca 1680
Riksråd, riksskattmästare Sten Bielke
1684
Bielkes sterbhus
1688
Indraget till kronan
ca 1690
Bielkes dotter Christina, med make kanslirådet, friherre Carl Gabriel Bååt, återfår den tidigare konfiskerade egendomen Gö
ca 1706
Köps av landshövdingen i Blekinge, Göran Adlersten, maka 1 Anna Askelöf, maka 2 Maria Ehrenberg
1713
Dottern Magdalena Eleonora Adlersten, med make viceamiral, kommendant i Karlskrona, riksrådet Anders Sjöstierna
1741
Sonen Göran Adlersten Sjöstierna, maka 1 Lovisa Anna Cronhaven, maka 2 Anna Elisabeth von Boisman
1772
Köps av viceamiral Matthias Lillienanckar, med maka Hedvig Apollonia Löfvenskjöld
1789
Hedvig Apollonias kusin Christina Catharina Crusebjörn, med make Anders Juringius
1790
Köps av Johan Puke, med maka Christiana Charlotta Giertta
1816
Pukes änka Christiana Charlotta Giertta
1859
Döttrarna Johanna Charlotta (Jeanette), Flora Sophia Carolina, Christiana Lovisa, Edla Göthilda
1860
Edla Göthilda med make Johan Ludvig Kruse, läkare på Ronneby brunn, samt systern Jeanette
1886
Sonen Ludvig Magnus, med maka Anna Lillienberg
1915
Köps av Olof Henriksson
1917
Köps av August Werner, maka 1 Mabel McClure Williams, maka 2 Sonja Wisén
1944
Barnen Stina och William
1996
Stiftelsen Stina Werners fond bildas av Stina Werner
2003
Stina Werner avlider och testamenterar Göholm till stiftelsen