Gå till innehåll

Examensarbeten

På Skogssällskapet tycker vi att examensarbeten är en fantastisk möjlighet för oss att få mer kunskap inom ett område, samtidigt som du som är student får studera ett ämne där mer kunskap efterfrågas av branschen och där kunskapen kommer till nytta.

Skogssällskapet bjuder årligen in tre studenter att göra examensarbeten i samarbete med oss. Ditt examensarbete bör ligga inom något av följande områden:

  • Skogsskötsel
  • Naturvård
  • Skogsekonomi
  • Fastighetsfrågor
  • Viltförvaltning
  • Markägarfrågor/äganderättsfrågor
  • Marknadsföring/kundundersökningar
  • Undersökningar av allmänhetens attityder/inställning till skogsbruk/naturvård

Studenter som utför sina examensarbeten åt Skogssällskapet får ersättning för direkta utlägg förknippade med arbetet, milersättning vid användning av bil samt en gratifikation som betalas ut efter godkänt och avrapporterat exjobb.

Mer information och intresseanmälan

Tycker du att det här låter intressant? Kontakta Mattias Berglund, skogsskötselchef på Skogssällskapet på mattias.berglund@skogssallskapet.se, eller tel. 031-335 66 04.