Vi har gjort Sveriges skogar och skogsägare rikare sedan 1912. Våra erfarna rådgivare hjälper dig – oavsett om du vill maximera intäkter, jakt eller naturvärden.

ISO 14001

Skogssällskapets Förvaltning AB upprätthåller ett miljöledningssystem i enlighet med ISO 14001.

Miljöledningssystemet omfattar den skogliga förvaltnings- och produktionsverksamheten vid samtliga skogskontor i Sverige. Verksamheten innefattar planering och genomförande av skogliga åtgärder, försäljning och transport av virke samt verksamhet som paraplyorganisation för skogsbrukscertifiering i Sverige.