Vi har gjort Sveriges skogar och skogsägare rikare sedan 1912. Våra erfarna rådgivare hjälper dig – oavsett om du vill maximera intäkter, jakt eller naturvärden.

Klagomålshantering

Här hittar du information om hur du kan framföra klagomål eller synpunkter rörande certifiering, revision eller gällande certifieringsstandarder. Alla inkomna synpunkter från gruppmedlemmar och andra intressenter behandlas enligt de strikta rutiner som FSC har för detta.

1. Har du klagomål som rör en certifiering eller revision?

Om du har synpunkter eller klagomål på hur Skogssällskapet, som är certifierat enligt FSC och PEFC, bedriver sitt skogsbruk eller tillämpar FSC- eller PEFC-standarden, kontakta i första hand Staffan Mattsson på Skogssällskapet: staffan.mattsson@skogssallskapet.se eller ring: 018-140 100.

Om du tycker att din dialog med Skogssällskapet inte fungerar kan du kontakta Skogssällskapets oberoende certifierare: Det Norske Veritas (DNV), telefon 08‑587 941 90, www.dnvgl.selänk till annan webbplats.

2. Har du klagomål på hur en certifiering eller revision har utförts?

Om du har synpunkter eller klagomål på hur en oberoende certifierare har bedömt Skogssällskapets verksamhet eller tillämpning av FSC- eller PEFC-standarden, kontakta DNV, som kan hänvisa till den lokale certifieraren.

Om du tycker att din dialog med den lokale certifieraren inte fungerar, kan du kontakta dennes huvudman, som är Elisabet Bröms Sterner vid Det Norske Veritas (DNV), Elisabet.Broems.Sterner@dnv.com.

Alternativt kan du kontakta standardansvarig vid kansliet för Svenska FSC: henrik.von.stedingk@fsc-sverige.org.

I vissa fall kan FSC:s internationella kansli kontaktas: fsc@fsc.org.

3. Har du synpunkter på den svenska standarden för FSC eller PEFC?

Om du har synpunkter på hur den svenska FSC-standarden är utformad, eller hur Svenska FSC fungerar och agerar i olika frågor, kontakta Svenska FSC på fsc@fsc-sverige.org.

Alternativt FSC:s internationella kansli: fsc@fsc.org

Om du har synpunkter på hur den svenska PEFC-standarden är utformad, eller hur Svenska PEFC fungerar och agerar i olika frågor, kontakta Svenska PEFClänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.