Vi har gjort Sveriges skogar och skogsägare rikare sedan 1912. Våra erfarna rådgivare hjälper dig – oavsett om du vill maximera intäkter, jakt eller naturvärden.

Klagomålshantering

Här hittar du information om hur du kan framföra klagomål eller synpunkter rörande certifiering, revision eller gällande certifierings­standarder.

1. Har du klagomål som rör certifierat skogsbruk?

Om du har synpunkter eller klagomål på hur Skogssällskapet, som är certifierat enligt FSC och PEFC, bedriver sitt skogsbruk eller tillämpar FSC- eller PEFC-standarden, kontakta i första hand Staffan Mattsson på Skogssällskapet: staffan.mattsson@skogssallskapet.se eller ring: 018-14 01 00.

Om du tycker att din dialog med Skogssällskapet inte fungerar kan du kontakta Skogssällskapets oberoende certifierare: Det Norske Veritas (DNV), fsccomplaints@dnv.com, telefon 08‑587 941 90, www.dnv.com/se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

2. Har du klagomål på hur en certifiering eller revision har utförts?

Om du har synpunkter på hur en oberoende certifierare har bedömt Skogssällskapets verksamet eller tillämpning av FSC- eller PEFC-standarden, kontaktar du DNV enligt ovan.

Alternativt kan du kontakta Svenska FSC via deras hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

I vissa fall kan FSC:s internationella kansli kontaktas: info@fsc.org.

3. Har du synpunkter på den svenska standarden för FSC eller PEFC?

Om du har synpunkter på hur den svenska FSC-standarden är utformad, eller hur Svenska FSC fungerar och agerar i olika frågor, kontakta Svenska FSC på kontakt@se.fsc.org.

Alternativt FSC:s internationella kansli: info@fsc.org.

Om du har synpunkter på hur den svenska PEFC-standarden är utformad, eller hur Svenska PEFC fungerar och agerar i olika frågor, kontakta Svenska PEFC Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

4. Så här hanteras klagomål inkomna till Skogssällskapet

  1. Mottagningsbevis skickas omedelbart till den klagande.
  2. Inom två veckor skickas information om klagomålshanteringen och ett initialt svar till den klagande.
  3. Skogssällskapets certifieringsansvarige informerar vår certifierare om klagomålet.
  4. Klagomålets relevans bedöms och en dialog med den klagande genomförs för att försöka lösa klagomålet.
  5. Relevanta klagomål vidarebefordras till vår certifierare och till aktuell certifieringsorganisation (FSC eller PEFC) inom två veckor från klagomålstidpunkten.
  6. Relevanta åtgärder vidtas, verifieras och meddelas till den klagande, till certifieraren och till aktuell certifieringsorganisation inom två månader.
  7. Information om inkomna klagomål och åtgärder arkiveras.