Gå till innehåll

Skogssällskapets Förvaltning AB

Skogssällskapets förvaltningsbolag hjälper privata och offentliga kunder att bruka skogen efter deras egna mål.

Skogssällskapets förvaltningsbolag förvaltar skog på affärsmässig grund åt skogsägare i Sverige. Förvaltningen utgår från varje kunds egna mål med sin skog, men ska också gå i linje med stiftelsens ändamål – att verka för en ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbar utveckling av skog och mark.

Skogssällskapets Förvaltning AB förvaltar skog åt både privata och offentliga skogsägare i Sverige. Förvaltningsbolaget sköter även Stiftelsen Skogssällskapets egna skogar. Skogssällskapet erbjuder sina kunder certifiering enligt PEFC och FSC.

VD i Skogssällskapets Förvaltning AB är Peter Calderon. Styrelseordförande i Skogssällskapets Förvaltning AB är Calle Nordqvist.  

Kundens mål centrala

Skogssällskapets Förvaltning AB bedriver professionell skogsförvaltning utifrån varje kunds målsättning och förutsättning. Uppdraget är att, tillsammans med skogsägaren, skapa god avkastning och utveckla framtida värden i skogen. I samråd med skogsägaren anpassar den lokala skogsförvaltaren skötseln av skogen utifrån de mål, både på kort och lång sikt, som ägaren har med sin skog. Läs mer om målanpassad förvaltning.

Våra kontor Umeå Vilhelmina Östersund Härnösand Sundsvall Uppsala Stockholm Smedjebacken Västerås Sunne Nyköping Katrineholm Linköping Åmål Vänersborg Göteborg Jönköping Skövde Borås Växjö Hässleholm Kalmar Visby Falun Vimmerby

Fri från ägarintressen

Koncernen Skogssällskapet står helt fri från ägarintressen i sågverk och industri och är därmed en unik aktör på den svenska skogsmarknaden. Skogssällskapet förhandlar som fristående part på virkesmarknaden och kan fritt jämföra olika virkesuppköpare mot varandra. 

Personal och kontor

Skogssällskapets Förvaltning AB är det bolag i koncernen som har flest anställda. Runt om i Sverige finns 25 kontor som tillsammans täcker in hela Sverige.

Inom bolaget arbetar: