Gå till innehåll

Skogssällskapet i andra länder

Sedan 2002 finns Skogssällskapet i Lettland. Där hjälper vi svenska kunder att investera i eftersatt skogsmark och förvandla den till hållbar produktionsskog. 2014 påbörjade vi en utökning till Estland och Litauen och finns numera i hela Baltikum. Vi arbetar också i Finland och i Norge.

0771 - 22 00 44

Skogssällskapets huvudkontor:
Besök: Kilsgatan 4
Postadress:
Box 11374
404 28 Göteborg

Hitta ditt lokala kontor under Kontakt

I sociala medier

Skogssällskapet på Instagram
Skogssällskapet på Facebook

Skogssällskapet förvaltar cirka 500 000 hektar skog tillsammans med stora och små skogsägare i Sverige, Estland, Lettland, Litauen, Norge och Finland. Tjänsteutbudet inbegriper skogsbruk och tjänster inom ekonomi och fastighetsfrågor. Ägare är Stiftelsen Skogssällskapet som grundades 1912 och vars syfte är att verka för skogshushållning och naturvård. Skogssällskapet delar årligen ut cirka 15 miljoner kronor till forskning och utveckling.