Gå till innehåll

Skogssällskapet i Baltikum

Skogssällskapets bolagsstruktur i Baltikum

Skogssällskapet AB är helägare till de baltiska bolagen. Mellan Skogssällskapet AB och respektive baltiskt förvaltningsbolag verkar ett Holdingbolag vars styrelse utgörs av representanter från Skogssällskapet.

Sedan 2002 förvaltar och äger Skogssällskapet skog i Lettland. Hösten 2014 utökades verksamheten till Estland och Litauen, och Skogssällskapet finns nu i hela Baltikum.

Skogssällskapet i Baltikum arbetar med att förmedla och förvalta skogsfastigheter i Estland, Lettland och Litauen.

Verksamheten i Lettland startades 2002 och har under de senaste åren snabbt vuxit. I dag arbetar Skogssällskapet över stora delar av Lettland och förvaltar 75 000 hektar mark åt ett 50-tal kunder. Skogssällskapet äger och förvaltar själv 12 000 hektar skog i Lettland. Marken som har köpts upp har varit skogsmark eller obrukad jordbruksmark som under åren har planterats och omvandlats till produktiv skogsmark.

Under senare delen av 2014 inleddes expansionen av verksamheten till att omfatta hela Baltikum och kontor öppnades i Estland och Litauen.

Verksamheten i Baltikum har samma mål som i Sverige – att hjälpa skogsägare med ett hållbart brukande av skog och mark, med stort hänsynstagande till skogens och markens alla värden.

Skogssällskapet AB äger 100 procent av bolagen i Baltikum. VD för samtliga baltiska förvaltningsbolag är Per Bergenheim.  

Mer information om verksamheten i Baltikum

Besök webbplatsen för Skogssällskapet i Baltikumlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontaktpersoner för Skogssällskapet i Baltikum

Maris Sloka

Per Bergenheim

VD Baltikumbolagen

Tel/mobil: 0521-57 60 63, e-post: per.bergenheim@skogssallskapet.se

Carl Kling

Carl Kling

Skogschef Baltikum

Tel/mobil: 08-786 09 71, e-post: carl.kling@skogssallskapet.se

Mats Magnusson

Fastighetsansvarig för Skogssällskapet Baltikum

Tel/mobil: 060-64 14 64, e-post: mats.magnusson@skogssallskapet.se

Iveta Desaine

Iveta Desaine

Skogsförvaltare – Lettland 

Telefon: +371 26126578, e-post:  iveta.desaine@skogssallskapet.com

Adress: Vîlandes str. 3  Riga, LV-1010