Vi har gjort Sveriges skogar och skogsägare rikare sedan 1912. Våra erfarna rådgivare hjälper dig – oavsett om du vill maximera intäkter, jakt eller naturvärden.

Finland

Sastamala

Foto: Petri Ryöti

Skogssällskapet gjorde sin första markinvestering i Finland 2018 – nu är innehavet snart uppe i 1 000 ha.

Finland är ett väl utvecklat skogsland med många likheter med Sverige. Den finska skogsindustrin är inne i ett expansivt skede, med stora investeringar inom de kommande åren. Det ger förutsättningar för en bra avsättning av virke från egna skogar.

I nuläget äger Skogssällskapet ett tiotal fastigheter om knappt 1 000 ha i mellersta och södra Finland. Innehavet består till huvuddelen av skogsmark. Planer finns på att fortsätta investeringarna i mer skog i Finland under de närmaste åren.

Kontaktperson för Skogssällskapets egna skogar i Finland:

Mats Magnusson

060-64 14 64

mats.magnusson@skogssallskapet.se

Mats Magnusson