Vi har gjort Sveriges skogar och skogsägare rikare sedan 1912. Våra erfarna rådgivare hjälper dig – oavsett om du vill maximera intäkter, jakt eller naturvärden.

Finland

Skogssällskapet gjorde sin första markinvestering i Finland 2018 – en fastighet om 320 hektar mark i sydvästra delen av Finland.

Från skogsfastigheten i Finland. Foto: Stefan Åman

Foto: Stefan Åman

Finland är ett väl utvecklat skogsland med många likheter med Sverige. Den finska skogsindustrin är inne i ett expansivt skede, med stora investeringar inom de kommande åren. Det ger förutsättningar för en bra avsättning av virke från egna skogar.

Fastigheten, som är belägen i den sydvästra delen av Finland, är 320 hektar stor och består till huvuddelen av skogsmark. Planer finns på att investera i mer skog i Finland under de närmaste åren.

Kontaktperson för Skogssällskapets egna skogar i Finland:

Stefan Åman

013-12 86 02

stefan.aman@skogssallskapet.se

Mats Magnusson