Vi har gjort Sveriges skogar och skogsägare rikare sedan 1912. Våra erfarna rådgivare hjälper dig – oavsett om du vill maximera intäkter, jakt eller naturvärden.

Litauen

I Litauen domineras de skogsmarksarealer som Skogssällskapet äger av medelålders och äldre tallbestånd.

I Litauen domineras de skogsmarksarealer som Skogssällskapet äger av medelålders och äldre tallbestånd.

Skogssällskapet har verkat som skogsägare i Litauen sedan 2016 och äger i dagsläget 5100 hektar skogsmark.

Litauen har en väl utvecklad trävaru- och sågverksindustri och är en stor leverantör till IKEA’s produkter världen över. Skogarna i Litauen utgörs till stor del av sammanhängande tallskogsområden i den södra delen av landet.

Skogssällskapet äger i nuläget 5100 hektar skogsmark i Litauen med en dominans av medelålders och äldre tallbestånd. Innehavet är fördelat på cirka 1100 fastigheter med en genomsnittlig storlek på 5 hektar per fastighet.

Karta över Skogssällskapets fastigheter i Litauen

Kontaktperson för Skogssällskapets egna skogar i Litauen:

Mats Magnusson

060-64 14 64

mats.magnusson@skogssallskapet.se

Mats Magnusson