Vi har gjort Sveriges skogar och skogsägare rikare sedan 1912. Våra erfarna rådgivare hjälper dig – oavsett om du vill maximera intäkter, jakt eller naturvärden.

Jaktarrende på Västby i Härnösand

Skogssällskapet erbjuder jaktupplåtelser inom två viltvårdsområden i Härnösands kommun på totalt 4000 hektar.

Jakt efter främst älg och övrigt småvilt, där älgjakt sker i jaktlag. Totalt finns fyra lediga jakträtter. Respektive jakträtt upplåts med treårsavtal med sex månaders uppsägningstid.

I området som är skogsdominerat kommer det att etableras en vindkraftpark (se bilaga). Parken är under uppförande varmed vissa vägar kan vara avstängda och under byggnation.

Vi söker personer som är seriösa och långsiktiga jakträttsinnehavare, tillträde 1 juli 2021. Älgjakten sker i jaktlag. Kontaktperson Stefan Vassberg, tel: 070-3054471.

Jakten upplåts med treårigt avtal med sex månaders uppsägning.

Det är fortfarande möjligt att lägga anbud, hör av dig snarast vid intresse.

Mer information och anbudsblankett:

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Anbudsblankett_Västby.pdföppnas i nytt fönster 91.7 kB 2020-12-10 12.01
fastighetskarta_Västby.pdföppnas i nytt fönster 323.6 kB 2020-12-10 12.01
PM_Västby.pdföppnas i nytt fönster 265.9 kB 2020-12-16 09.00
Vindkraftskartor_Västby.pdföppnas i nytt fönster 1.5 MB 2020-12-10 12.01
Översikskarta_Västby.pdföppnas i nytt fönster 448 kB 2020-12-10 12.01
Anders Ekholm

Kontaktperson för frågor:

Anders Ekholm, fastighetskonsult

Tel: +46 (18) 300213

E-post: anders.ekholm@skogssallskapet.se