Gå till innehåll

Skogssällskapet söker CFO

Vi söker nu en affärsnära CFO till Skogssällskapet AB med placering på huvudkontoret i Göteborg.

Tjänsten

CFO rapporterar till koncernchefen, ingår i koncernens ledningsgrupp och ansvarar som ledare för ekonomifunktionens medarbetare. Som CFO ingår du även i svenska och utländska intresse- och dotterbolags styrelser.

Du har ansvar för koncernens ekonomifunktion innefattande planering, styrning och kontroll av verksamheten. Vidare ansvarar CFO för koncernens kapitalförvaltning, bank- och finanstjänster, skatter m.m. i Sverige och utomlands. I rollen är du starkt delaktig i koncernens strategi- och utvecklingsarbete. Du medverkar samt driver förbättringsprojekt och organisationsutveckling i koncernens alla delar.

Profil

Du har flera års erfarenhet av kvalificerade ekonomiuppgifter, arbete med finansiella analyser, uppföljning och budgetarbete. Du har erfarenhet av att arbeta med affärsutveckling samt analys, värdering och drivande av affärer. Erfarenhet av att arbeta inom fastighets- eller tjänstesektorn är starkt meriterande. Juridik, HR och IT är också intressanta kompetensområden.

Du är en prestigelös person och en lagbyggande ledare som vill arbeta nära affärer och verksamhet. Med ditt driv och engagemang får du saker att hända. Skogssällskapet bedriver verksamhet i en miljö där saker händer snabbt. Vi strävar efter att fatta beslut där frågan kan lösas, för att vara flexibla och snabbfotade, vilket är något du bör trivas med.

Företagspresentation

Skogssällskapet är en fristående aktör i Sveriges största gröna näring. I mer än hundra år har vi
arbetat för en hållbar utveckling i skogen – där ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet går hand i hand. Våra skogsförvaltare sköter skog åt skogsägare i Sverige, Finland, Estland, Lettland och Litauen. Skogssällskapet äger också egen skog i Sverige och i de baltiska länderna. Ägare till koncernens alla bolag är Stiftelsen Skogssällskapet som i koncernen årligen omsätter cirka 1 miljard SEK.

Avkastningen från affärsverksamhet och den egna skogen återinvesteras i kunskapsutveckling. Varje år delar Stiftelsen Skogssällskapet ut ca: 15-20 miljoner kronor i anslag till forskning och utveckling om skog och naturvård. Vi är därmed en av Sveriges största privata finansiärer av skogsforskning. Stiftelsen Skogssällskapet bedriver också opinionsbildning för att bredda och fördjupa samhällsdebatten kring skog och skogsbruk.

Ansökan

Välkommen in med din ansökan (CV och personligt brev) snarast och senast 17-10-01 då vi arbetar med löpande urval.

Har du frågor kontakta:

0771 - 22 00 44

Skogssällskapets huvudkontor:
Besök: Kilsgatan 4
Postadress:
Box 11374
404 28 Göteborg

Hitta ditt lokala kontor under Kontakt

I sociala medier

Skogssällskapet på Instagram
Skogssällskapet på Facebook

Skogssällskapet förvaltar cirka 500 000 hektar skog tillsammans med stora och små skogsägare i Sverige, Estland, Lettland, Litauen och Finland. Tjänsteutbudet inbegriper skogsbruk och tjänster inom ekonomi och fastighetsfrågor. Ägare är Stiftelsen Skogssällskapet som grundades 1912 och vars syfte är att verka för skogshushållning och naturvård. Skogssällskapet delar årligen ut cirka 15 miljoner kronor till forskning och utveckling.