Vi har gjort Sveriges skogar och skogsägare rikare sedan 1912. Våra erfarna rådgivare hjälper dig – oavsett om du vill maximera intäkter, jakt eller naturvärden.

Kommunikationen med kunderna central för nya fältchefen i Lettland

Iveta Desaine. Foto: Ulrika Lagerlöf

Iveta Desaine blir fältchef i Lettland. Foto: Ulrika Lagerlöf

Iveta Desaine, som jobbat för Skogssällskapet i Lettland sedan 2010, blir nu fältchef i landet. Iveta har arbetat som skogsförvaltare i östra delarna av Lettland, och hennes engagemang för kunderna har alltid varit stort. Hon ser ärlighet och ansvar som en central del i arbetet.

– Jag känner ett stort ansvar för de beslut som jag fattar i kunders skogar. Jag håller alltid mina löften, och jag förväntar mig samma sak av människor omkring mig.

Som fältchef kommer Iveta att ansvara för den operativa verksamheten och driva vidare­utvecklingen av Skogssällskapets förvaltningstjänster i Lettland. Målanpassad skogsförvaltning är, precis som för verksamheten i Sverige, huvudtjänsten.

Jag tror inte på en sanning i skogsskötseln, så därför är rak och ärlig kommunikation med kunden jätteviktigt.

– Den största utmaningen är att hjälpa varje kund att nå sina personliga mål. Och det finns olika sätt att nå målen. Jag tror inte på en sanning i skogsskötseln, så därför är rak och ärlig kommunikation med kunden jätteviktigt. Skogen är en långsiktig investering, och i många fall är det först kundens barn som får se resultatet, säger Iveta.

Per Bergenheim är sedan maj 2017 VD för Skogssällskapets Baltikumbolag. Han ser Ivetas nya roll som en viktig del i att kvalitetssäkra verksamheten i Lettland:

– Skogssällskapet ska verka för en hållbar utveckling av skog och mark, och det ska genomsyra vår verksamhet i de baltiska länderna på samma sätt som i Sverige. Vi ska också vara i framkant när det gäller teknikutveckling och kunskapsutveckling. Här är Iveta helt rätt person för att operativt leda den utvecklingen i Lettland.

– Skogssällskapets tjänster ska hålla toppkvalitet och vi ska alltid ha koll på nya rekommendationer från forskningsvärlden, säger Iveta.

Många av Skogssällskapets kunder i Lettland är svenskar som inte besöker sin skog mer än någon enstaka gång per år. En bra kommunikation mellan skogsförvaltare och kund är därför central för att skogen ska kunna skötas efter ägarens mål. Som komplement används digitala hjälpmedel.

– Vi arbetar med olika verktyg för att kunderna ska kunna följa sin skog – via rapporteringssystem på webben kan kunden se alla aktiviteter, och via drönarfilmer kan kunden följa fastighetens utveckling. Men här kommer jag att arbeta för att vässa både våra verktyg och vår personal, säger Iveta.

TEXT: Ulrika Lagerlöf

Om Iveta:

  • Utbildad jägmästare vid University of Latvia.
  • Har även läst ekonomi och miljövetenskap.
  • Jobbade mellan 2005 och 2010 som konsult för Metsä Forest Latvia, en finsk skogsindustrigrupp.
  • Började 2010 som skogsförvaltare åt Skogssällskapet i Lettland.
  • Ägnar sig på fritiden åt trädgårdsarbete, yoga, böcker och musik.
  • Har en åttaårig dotter som har lärt Iveta att bli mer tålmodig. ”Hon är aktiv, kreativ och musikalisk medan jag är mer jordnära och praktisk.”

Examensarbeten ska ge mer kunskap om hur skogen i Baltikum växer

Genom ett treårigt avtal med Sveriges lantbruksuniversitet ger Skogssällskapet studenter från de tre baltiska länderna stipendier för att läsa vid Euroforestermasterprogrammet i Alnarp. Som en del i samarbetet kommer studenterna sedan att genomföra sina examensarbeten med försök på Skogssällskapets fastigheter i Estland, Lettland och Litauen. Det är en del i att utveckla mer kunskap om hur skogen växer i Baltikum och att stärka den inhemska skogliga kompetensen.