Gå till innehåll

Forskningsmiljoner till projekt om blandskog, snytbaggar och folkhälsa i skogen

Ung kvinna på skogspromenad. Foto: Hilla Aspman

Ett av de beviljade projekten kommer att undersöka skogens stressreducerande förmåga. Foto: Hilla Aspman.

I september lyste Stiftelsen Skogssällskapet ut 19 miljoner kronor till forskning och utveckling om skog och naturvård. Nu är det klart vilka projekt som beviljas medel. Livscykelanalyser, skogens stressreducerande förmåga, etablering av blandskog, mekaniskt snytbaggeskydd, jämställdhet i skogssektorn och naturvägledning för personer med funktions­nedsättning är några av ämnena.

– Ett av projekten handlar om att ta fram en gemensam metodik för livscykelanalyser inom skogsnäringen, något som är högst relevant när det kommer till den klimatutmaning vi står inför i dag, säger Calle Nordqvist, koncernchef för Skogssällskapet.

Livscykelanalyser, LCA, handlar om att kunna se vilken miljö- och klimatpåverkan en produkt eller tjänst har genom hela sin livscykel – från råvaruutvinning till avfall eller återvinning. LCA används för att kunna jämföra produkters och tjänsters klimatnytta. I projektet, som kommer att bedrivas vid Skogforsk, vill forskarna ta fram en gemensam metodik för LCA inom skogsbruket.

Ett annat projekt som beviljas medel är ett folkhälsoprojekt i Uppland där personer med funktionsnedsättning erbjuds möjlighet att vistas mer ute i naturen. Projektet, som kommer att genomföras av Upplandsstiftelsen, är en del i Skogssällskapets satsning inom naturvägledning, friluftsliv och integration.

– Vi vill bidra till praktiskt inriktade projekt som handlar om att få ut fler människor i naturen, säger Calle Nordqvist.

Ett projekt inom samma område – folkhälsa – men med mer teoretisk inriktning kommer att bedrivas vid Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, och handlar om att undersöka vilken typ av tätortsnära skogar som kan reducera stress hos invånarna.

Andra projekt som finansieras handlar om jämställdhet i skogsbruket, långsiktig naturvårdsnytta med hänsynsytor, plantöverlevnad vid användning av mekaniskt snytbaggeskydd och etablering av blandskog med ek, tall och björk.

Nytt för i år är också att Skogssällskapet finansierar en postdoktjänst. Järvi Järveoja vid SLU kommer i sin postdok att ta fram ett åtgärdsprogram för dikade, beskogade torvmarker.

  • Koncernchef, VD Skogssällskapets Fastighets AB Calle Nordqvist
    +46 (31) 3356632 Skicka e-post
  • Anslagskoordinator Maria Nord
    +46 (18) 300165 Skicka e-post