Vi har gjort Sveriges skogar och skogsägare rikare sedan 1912. Våra erfarna rådgivare hjälper dig – oavsett om du vill maximera intäkter, jakt eller naturvärden.

Internationella skogsdagen – så viktig är den svenska skogen för klimatet

Skogsvy

Skogen är viktig för klimatet. 21 mars är det Internationella skogsdagen. Foto: Matilda Holmqvist

Sverige består till 70 procent av skog. Det motsvarar cirka 88 miljarder träd. Den svenska skogen spelar en viktig roll i omställningen till ett hållbart samhälle. I Sverige finns det i dag 3 800 miljoner ton koldioxid lagrad i våra växande skogar. Det motsvarar utsläppen från 530 resor tur och retur till Thailand per svensk.

Skogen har en stor betydelse för att uppnå ett mer hållbart samhälle. En så viktig roll att FN har bestämt att den 21 mars är den internationella skogsdagen. Skogssällskapet vill i samband med den visa hur mycket koldioxid som finns lagrad i vår skog runt om i landet och vilken nytta den gör.

Utan den klimatnytta som skogen bidrar till runt om i världen skulle vi redan i dag haft en klart mycket varmare värld. Den svenska skogen binder lika mycket koldioxid som vi i Sverige släpper ut från transporter, bostäder och jordbruket.

– Eftersom mängden skog i Sverige ökar så ökar också lagringen av koldioxid. Skogen är en fantastisk resurs när den växer. Samtidigt kan skogen bli klimatsmarta material som ersätter olja och andra fossila råvaror. En nödvändighet om vi ska kunna minska utsläppen i enlighet med Parisavtalet, säger Calle Nordqvist, koncernchef på Skogssällskapet.

Norrbotten, som är störst till ytan, har mest skog i landet och minst skog finns på Gotland. Jämtland har mest koldioxid lagrad per invånare i sin skog, över 3 000 ton. Det motsvarar lika mycket koldioxidutsläpp som om varje jämtlänning skulle flyga tur och retur till Thailand 4 400 gånger. Minst koldioxid per invånare finns i Stockholms län – 30 ton, vilket motsvarar 40 resor per invånare tur och retur till Thailand. Fakta för samtliga län i landet finns som PDF längre ner på sidan.

– När ett träd växer binder det ungefär 730 kilo koldioxid per kubikmeter ved. En stor tall kan lagra lika mycket koldioxid som en bil släpper ut på resan mellan Trelleborg och Treriksröset, säger Calle Nordqvist.

Att sköta skogen aktivt är bra för klimatet – eftersom en hög tillväxt gör att mer koldioxid binds i träden. När träden blir gamla minskar koldioxidupptaget.

– För klimatet är det bra med en hög tillväxt och ett aktivt brukande av skogen. Då binder vi både mer koldioxid, och får dessutom ut mer råvara från skogen – som kan ersätta fossila råvaror. Mängden skog i Sverige ökar kontinuerligt, därmed ökar också koldioxidlagringen. När träden avverkas planterar skogsägarna nya som fortsätter det viktiga kretsloppet att binda koldioxid.

– Vi på Skogssällskapet hjälper landets skogsägare att sköta sin skog. Det är viktigt att plantera och välja trädslag efter markens förutsättningar och att röja och gallra så att träden växer optimalt. Skog som sköts och brukas aktivt binder mer koldioxid, och förbättrar klimatet, säger Calle Nordqvist.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Statistik per län.pdf 616.4 kB 2018-03-20 10.37