Vi har gjort Sveriges skogar och skogsägare rikare sedan 1912. Våra erfarna rådgivare hjälper dig – oavsett om du vill maximera intäkter, jakt eller naturvärden.

Skogssällskapet är tillbaka i Umeå

Efter sex år på avbytarbänken är Skogssällskapet åter den aktör som ska vårda Umeå kommuns skogsmarksinnehav.

– Det är väldigt roligt att vara tillbaka, säger vd Peter Calderon.

Totalt handlar det om ungefär 7 000 hektar produktionsskog, tätortsnära skog och bebyggelsenära skog som nu ska få en ny förvaltare. Och det var bland annat Skogssällskapets gedigna erfarenhet som fällde avgörandet, menar Peter Calderon.

– Vi har stor erfarenhet av att arbeta med offentliga verksamheter, och inte minst med tätortsnära skogar. Att de sköts på rätt sätt är något som är viktigt både för oss och för landets kommuner.

Att Skogssällskapet står helt fria från ägarintressen i sågverk och industri tror Peter Calderon också vägde in när beslutet fattades, liksom de ständigt viktiga parametrarna pris, kompetens och kvalitet.

– Vår främsta styrka är att vi kan ta ett helhetsgrepp om skogsförvaltningen och ekonomin kring den. Vårt fristående gör att vi kan hitta olika virkesavsättningslösningar samtidigt som vi kan utföra alla de åtgärder som krävs för att hålla skogarna välmående, stora som små, säger Peter Calderon.

Avtalet sträcker sig över tre år med möjlighet till ytterligare två års förlängning.

TEXT: Erik Backlund