Vi har gjort Sveriges skogar och skogsägare rikare sedan 1912. Våra erfarna rådgivare hjälper dig – oavsett om du vill maximera intäkter, jakt eller naturvärden.

Ny organisation på Skogssällskapet

Skogssällskapet har beslutat att införa en ny organisation för Skogssällskapets verksamhet. Syftet med den nya organisationen är att skapa bästa förutsättningar för Skogssällskapet att växa och öka lönsamheten.

Den nya organisationen innebär bland annat att förvaltningsverksamheten i Sverige organiseras i nya kundnära regioner, och att de gemensamma, stödjande funktionerna renodlas och effektiviseras.

– Jag känner mig trygg i att den nya organisationen ger oss bättre förmåga att ta hand om alla våra befintliga kunder och att förstärka vår position som Sveriges ledande fristående skogsförvaltare, säger Calle Nordqvist, VD för Skogssällskapet.

Den nya organisationen ska vara i drift per den 1 januari 2019.

För mer information kontakta VD Calle Nordqvist.

Calle Nordqvist, VD Skogssällskapet och VD för Skogssällskapet. Foto: Ulrika Lagerlöf

Calle Nordqvist, VD Skogssällskapet

Tel: 031-335 66 32

E-post: calle.nordqvist@skogssallskapet.se