Vi har gjort Sveriges skogar och skogsägare rikare sedan 1912. Våra erfarna rådgivare hjälper dig – oavsett om du vill maximera intäkter, jakt eller naturvärden.

Affärsledare Skogsvärden nr 3, 2018: Din trygghet är viktig för oss

I en bransch där marknadens efterfrågan efter olika virkessortiment ständigt förändras gäller det att vara på tå. För oss som professionella skogsförvaltare handlar det om att hela tiden säkerställa att våra kunder får ut rätt kvalitet och sortiment till rätt pris, med god kvalitet på genomfört arbete i skogen.

Vi hjälper våra kunder att utveckla välskötta skogar. När det är dags för avverkning planerar vi den utifrån vår gedigna kunskap om industrin, där det råder allt tuffare krav på virkes­råvaran vad gäller volym, tillredning och leveransprecision. Tillsammans ger det här ett bra virkespris åt dig som kund.

Att kvalitetssäkra våra tillrednings- och försäljningsprocesser är en självklar del i att lyckas.
Som fristående aktör, utan ägarintressen i industri eller sågverk, anpassar vi alltid försäljnings­formen efter avverkningsåtgärd, trädslag, volym, kvalitet och avverknings­traktens tillgänglighet.

För oss är det viktigt att du som kund känner dig trygg med att vi hjälper dig att få ut så mycket som möjligt för virkesråvaran.

Med hänsyn till rådande marknadsförutsättning rådgör vi alltid med dig som kund om du vill sälja virket som leveransvirke mot en grundprislista med tillägg, mot fasta sortiments­priser alternativt som avverkningsrätter i form av avverkningsuppdrag med fasta
priser, leveransrotköp eller rotposter.

Givetvis är vi alltid noga med att analysera virkesprislistorna och att kommunicera med virkesköparna om vad de önskar för timmer. Med detta som grund kan vi sedan anpassa apteringsinstruktionen till våra entreprenörer och apteringsfilen till skördarens dator för att nå ett så bra utfall och pris som möjligt.

En viktig del i vårt arbete för att skapa ett så bra virkesvärde som möjligt är att maskin­förarna har kunskap om kvalitets- och tillredningskrav för virkessortimenten de ska aptera och sortera i virkestravarna.

För att säkerställa den kunskapen låter vi VMF utföra en årlig sortiments-och tillrednings­kontroll av våra arbetslag. I samband med en pågående avverkning informerar VMF om nya sortimentskrav, kontrollerar utförd aptering och hur väl de olika sortimenten
är sorterade i travarna.

Vi ställer även som krav i dag att alla våra avverkningsentreprenörer har en kvalitetssäkrad skördarmätning enligt de rutiner som branschen kräver. Detta eftersom skördarens mätnoggrannhet av diameter och längd är avgörande för ett bra resultat – en felinställning kan kosta mycket pengar.

För oss är det viktigt att du som kund känner dig trygg med att vi hjälper dig att få ut så mycket som möjligt för virkesråvaran. Inga skador på virket och optimal aptering och sortering samt transport är nyckeln till det. Dyker det upp tveksamheter vid inmätning bör en kontrollmätning ske. Det visar att vi är på tårna.

Peter Calderon, VD Skogssällskapets Förvaltning AB

Den här ledaren publicerades i tidningen Skogsvärden, nr 3 2018. Läs tidningen här