Vi har gjort Sveriges skogar och skogsägare rikare sedan 1912. Våra erfarna rådgivare hjälper dig – oavsett om du vill maximera intäkter, jakt eller naturvärden.

Ledare Skogsvärden nr 3, 2018: Gör som Nils Holgersson!

I sommar har jag läst ”Nils Holgerssons underbara resa i Sverige” för barnen. Det har gett oss många vackra bilder av skogen – från lövskogarna i Skåne till de stora skogsvidderna i Norrland. Men det har också väckt en del tankar, inte minst mot bakgrund av torkan och alla skogsbränder som har härjat i sommar.

Jag är långt ifrån ensam om att fundera över om det är en tillfällighet eller om det är en effekt av klimatförändringarna. Oavsett svaret på den frågan vet vi att skogen kan spela en viktig roll för att motverka effekterna – men att vi också måste anpassa vår skogsskötsel till ett förändrat klimat.

Jag läste en intervju med miljöprofessorn Johan Rockström tidigare i sommar. Han pratade om en dominoeffekt i klimatet och hans viktigaste råd för att motverka effekterna var att övergå till ett fossilfritt samhälle och att bevara våra återstående regnskogar – Amazonas,
Kongo och Indonesien, samt de boreala skogarna på norra halvklotet, där Sveriges skogar ingår.

Utvecklingen inom laserscanning, flygbilder och drönare går snabbt framåt och är en självklar del i framtidens skogsförvaltning.

Hans uttalande tydliggör hur betydelsefull skogen är, på så många sätt. Den är både en livsviktig koldioxidfångare och en källa till förnybara resurser i omställningen till ett fossilfritt samhälle.

Och i den omställningen är den tekniska utvecklingen en viktig pusselbit. Utvecklingen inom laserscanning, flygbilder och drönare går snabbt framåt och är en självklar del i framtidens
skogsförvaltning, för att skogens resurser ska tas tillvara på ett effektivt och smart sätt.

Därför har vi i det här numret av Skogsvärden valt att ta ett ”Nils Holgersson-perspektiv” på skogen – och titta på den från ovan.

Det som blir slående sett uppifrån är hur stor del av Sverige som faktiskt består av skog: inte mindre än 70 procent. Men vad som också blir slående från ovan är att skogen är ett eget ekosystem och inte minst en vacker plats för oss människor att vistas i.

Genom att ta hjälp av den nya tekniken kan vi få ännu bättre stöd och underlag för våra skogliga beslut. Hur vi kan kombinera ekologiska värden med produktionsvärden. Hur vi kan hitta stormfälld skog. Eller hur vi kan följa upp om fjolårets plantor har överlevt. Kanske kommer vi att kunna erbjuda helt automatiserade skogliga åtgärder i framtiden? Det är en spännande tanke.

En sak är säker. Du behöver inte heta Nils Holgersson för att kunna se skogen från ovan – det räcker att läsa det här numret av Skogsvärden.

Signerat, Calle Nordqvist

Den här ledaren publicerades i tidningen Skogsvärden, nr 3 2018. Läs tidningen här