Vi har gjort Sveriges skogar och skogsägare rikare sedan 1912. Våra erfarna rådgivare hjälper dig – oavsett om du vill maximera intäkter, jakt eller naturvärden.

Skogssällskapet söker sex regionchefer

Nu söker Skogssällskapet sex regionchefer, för att fokusera affärsverksamheten utifrån nya kundnära team och stärka ledarskapet.

Skogssällskapets förvaltningsverksamhet ska organiseras i sex nya, kundnära team – ett resultat av ett förändringsarbete som Skogssällskapet genomför. I teamen – som vart och ett representerar en region i Sverige – arbetar skogsförvaltare tillsammans med en produktions- och virkesansvarig. Det här skiljer sig mot dagens fyra marknadsområden med bredare geografisk täckning.

– Vi behöver sex starka ledare som ska fungera som regionchefer och hålla ihop teamens medarbetare. Då behöver vi förstärka med vissa nya kompetenser, säger Calle Nordqvist, VD för Skogssällskapet.

Hos regionchefen ligger försäljnings- och resultatansvar för regionen, som består av mellan sju och nio medarbetare. Teamen kommer att ha ett nära samarbete med de ekonomikonsulter och fastighetskonsulter som hjälper kunderna med bland annat bokföring, deklarationer och investeringsfrågor.

– Det känns spännande med den förändring som vi nu gör. Vi sköter skog utifrån varje skogsägares egna mål, genom de här förändringarna blir organisationen ännu mer fokuserad på den uppgiften, säger Calle Nordqvist.

Den nya organisationen ska finnas på plats efter årsskiftet.

Läs mer om tjänsterna under Lediga jobb