Vi har gjort Sveriges skogar och skogsägare rikare sedan 1912. Våra erfarna rådgivare hjälper dig – oavsett om du vill maximera intäkter, jakt eller naturvärden.

Ledare Skogsvärden nr 4, 2018: Låt skogsägare få ta sitt ansvar

Frihet under ansvar – så brukar Sveriges skogspolitik sammanfattas. En devis värd att fundera över när vi i det här numret av Skogsvärden tittar närmare på vem som bestämmer över skogen.

När lagen infördes 1994 var det med en tydlig vision om att produktionsmål och miljömål ska vara jämställda. Lagstiftningen innehåller ganska få styrande och tvingande regler. Som skogsägare ska man ha frihet att bestämma över sin skog och hur den ska brukas, under förutsättning att man också tar sitt ansvar och bidrar till att skogens miljövärden bevaras och utvecklas.

Så långt låter allting rätt och riktigt. Ser vi till hur lagen fungerar i praktiken ställer jag mig dock tveksam. Många skogsägare känner i dag att de inte får möjlighet att ta sitt ansvar – vilket de allra flesta vill.

I en debattartikel i tidningen Land inför höstens val tog jag upp den här problematiken. Jag refererade då till Louise Eriksson som forskar inom miljöpsykologi vid Umeå universitet. Hon menar att otydlighet kring regler och en känsla av att bli överkörd av samhället riskerar att leda till att skogsägarnas goda vilja förbrukas. Då ökar risken för ”reactance” – ett fenomen som beskrivs inom psykologin och som innebär att man till slut får en motreaktion om man inskränker människors frihet för mycket.

Vi på Skogssällskapet märker av det här – i sociala medier och i mötet med skogsägare. Det finns en oro och frustration över att naturvärden som skogsägaren bidragit till att skapa i slutänden kan leda till en ekonomisk katastrof för samma skogsägare.

För att titta närmare på frågan om skogsägarnas goda vilja satte jag mig i ett samtal med en moderat riksdagspolitiker, Naturskyddsföreningens ordförande och forskaren Louise Eriksson. Vi diskuterade hur vi på olika sätt kan ta tillvara skogsägares goda vilja i att bruka skogen hållbart. Vad som sas under samtalet kan du läsa här.

Skogssällskapets vision är att verka för en hållbar utveckling av skog och mark. Vi är övertygade om att det bästa sättet att uppnå det är att låta varje enskild skogsägare använda sitt ansvar och därigenom förvalta sin skog på ett hållbart sätt.

Det finns en stark glädje i att äga skog, det ser vi dagligen i våra möten med skogsägare över hela landet. Vi möts av lust och engagemang, och de flesta skogsägare har en långsiktig och hållbar vision för sin skog. I de allra flesta fall går det alldeles utmärkt att kombinera hänsyn till biotoper, kulturminnen och mångfald med att ha en god virkesproduktion. Problemen uppstår när markägarnas goda vilja inte tas tillvara och man inte tillåts att vara delaktig i beslut som rör den egna fastigheten.

Tillsammans behöver vi jobba för att Sveriges skogsägare ska få chansen att ta tillvara både sin frihet och sitt ansvar.

Calle Nordqvist, vd Skogssällskapet