Vi har gjort Sveriges skogar och skogsägare rikare sedan 1912. Våra erfarna rådgivare hjälper dig – oavsett om du vill maximera intäkter, jakt eller naturvärden.

”Jag ville komma närmare skogen”

Pontus Larsson, produktions- och virkeschef på Skogssällskapet. Foto: Ulrika Lagerlöf

Foto: Ulrika Lagerlöf

Fyra frågor till Pontus Larsson, som blir ny produktions-och virkeschef på Skogssällskapet
den 25 mars. Han kommer närmast från rollen som
försäljningschef på Derome Timber.

Berätta om din bakgrund!

– Jag har en teknisk kandidat i skog och trä vid universitetet i Växjö. Efter examen
har jag haft många olika roller, både inom produktion och försäljning. Sedan 2003
har jag jobbat på Derome Timber, Sveriges största familjeägda träindustri. Jag började som säljare och har de senaste sex åren varit internationell försäljningschef för trävaror från våra fem sågverk. Jag har även haft ansvar för försäljning av vår pelletsproduktion och inköp av sågade trävaror.

Vad fick dig att anta uppdraget som produktions- och virkeschef på Skogssällskapet?

– Jag var redo för nya utmaningar och det här är en roll där jag tror att det finns
utvecklingspotential. För mig blir det en spännande utmaning att lyckas knyta ihop
råvaruflödet med färdigvaruflödet. Jag har jobbat med färdigvaran under många år
och känner till vilka krav som ställs. Ett annat skäl till att jag tackade ja är Skogssällskapets nya organisation och strategi framåt. Det är en resa som inspirerar och som jag vill bidra till.

Hur kommer din roll att se ut?

– Det finns produktions- och virkesansvariga i respektive region, så jag kommer inte att arbeta operativt med produktionsfrågor. Min roll kommer istället vara att utveckla och samordna affärer och flöden som de olika regionerna handhar. Det blir en övergripande roll.

Hur ser du på virkesmarknaden framåt?

– De stora barkborreangreppen kommer givetvis att bli en utmaning. Inte minst med tanke på de stora insektsangreppen i södra Tyskland och Tjeckien, och att efterfrågan på lägre kvaliteter börjar minska från färdigvarusidan. En annan utmaning är det faktum att vi lever i en värld med snabba förändringar och politisk
oro. Brexit är ett tydligt exempel på en faktor som kommer att påverka färdigvaruhandeln. Å andra sidan har det skett stora utbyggnader på massasidan där ett antal massabruk i Sverige och Finland går upp i produktion och därmed kommer att vara i behov av mer fiber. Det är positivt och tyder på att industrin satsar.

Pontus Larsson

ÅLDER: 40 år.
BOR: Kungsbacka.
FAMILJ: Sambo och två barn.
FRITID: Vi har en liten skogsfastighet i Svenljunga där vi driver skogsbruk. För mig är det den plats där jag får andrum och ny energi. Annars gillar jag även att åka utförsskidor, resa och umgås med vänner och familj.