Vi har gjort Sveriges skogar och skogsägare rikare sedan 1912. Våra erfarna rådgivare hjälper dig – oavsett om du vill maximera intäkter, jakt eller naturvärden.

Ledare Skogsvärden nr 1, 2019: Vi gör skogar och skogsägare rikare

I Sverige i dag diskuteras olika vägval när det gäller skogen.

Den ska binda koldioxid och bidra med hållbara produkter – då behöver vi öka tillväxten och virkesproduktionen. Vi behöver skydda naturvärden för att bevara den biologiska mångfalden. Samtidigt ska skogen vara inbjudande för rekreation och friluftsliv. Vilken väg ska vi välja?

På Skogssällskapet anser vi att det ena inte behöver bli på bekostnad av det andra. Vi är övertygade om att det går att berika skogarna så att ekonomi, ekologi och sociala värden går hand i hand. Hur vi väljer att sköta framtidens skogar är däremot avgörande för vilka – och hur stora – värden vi lyckas skapa.

Kunskap är centralt för att kunna göra kloka val. På Skogssällskapet har vi valt att ge vår avkastning till forskning och kunskapsutveckling. Vi använder våra egna skogar för att testa och utveckla nya metoder för ett hållbart skogsbruk. Med erfarenheter därifrån, och från den forskning vi finansierat genom åren, är vi trygga i att hjälpa våra kunder med vägvalen i skogen.

Vår nya vision är att göra skogar och skogsägare rikare. Visionen har sin grund i stiftelsens ändamål, att verka för skogshushållning och naturvård. Vi vill växa och hjälpa fler skogsägare att utveckla sina fastigheter, så att skogen berikas på olika värden och varje fastighet når sin fulla potential.

Från årsskiftet har vi sex regioner i Sverige, istället för våra tidigare fyra. Här kan du läsa om indelningen och vilka våra sex nya regionchefer är.

Att välja väg är alltid spännande. Vi gör det varje dag, i alla möjliga situationer. Ibland sker det nästan automatiskt, utan att vi tänker efter. Ibland är det resultatet av många funderingar. I det här numret har vi på lite olika sätt valt att lyfta vägar och vägval i skogen. Vi skriver om de praktiska frågorna kring att bygga en väg i skogen, vi följer contortavirke på nya vägar genom Värmland, vi pratar med två skogsägare om deras vägval på skogsfastigheten och tittar närmare på de mer övergripande vägvalen i samhället.

Oavsett vilka vägval du som skogsägare står inför finns våra skogsförvaltare där för dig. Som fristående aktör ger vi rådgivning utifrån dina förutsättningar och behov. Vi visar vilka effekter olika vägval får och vi ser till att kursändringen slår igenom i skötseln av din skog, så att din skog blir rikare – på det sätt du vill.

Calle Nordqvist, vd Skogssällskapet