Vi har gjort Sveriges skogar och skogsägare rikare sedan 1912. Våra erfarna rådgivare hjälper dig – oavsett om du vill maximera intäkter, jakt eller naturvärden.

Ledare Skogsvärden nr 2, 2019: Ut och njut!

Som barn tillbringade jag sommardagarna vid den lilla bäcken vid stugan i Värmland. Jag tröttnade aldrig på att bygga vattenhjul och leka med båtar.

Även i dag tycker jag att skogsbäcken är fascinerande, där den slingrar sig fram genom skogen. Jag kan inte se var den kommer ifrån, eller vart den är på väg, men jag vet att den någonstans kommer att rinna ut i en bredare å eller älv, och till slut mynna ut i havet. Det är en påminnelse om kretsloppet av vatten i naturen.

Det är också en påminnelse om hur viktigt det är att vi alla tar ansvar för hur vi använder vårt vatten. ”Många bäckar små” är inte bara ett ordspråk. Det vi gör uppströms får effekter nedströms. Inom skogsbruket har vi i dag bra verktyg för att minska vår påverkan på vatten, genom bland annat digitala markfuktighets­kartor. Att hela tiden utveckla vår kunskap om vatten är viktigt!

Vattnets kretslopp är en förutsättning för liv och mångfald i skogen. Förra sommarens torka blev en påminnelse om vad som händer när kretsloppet bryts. Vad kan vi som äger och sköter skog göra för att lindra effekterna av ett allt mer oförutsägbart väder? En möjlighet, med flera positiva effekter, är att skapa eller restaurera våtmarker.

Stödet till våtmarkssatsningar, som försvann vid årsskiftet, har nu återinförts av regeringen. Om du är intresserad av att förädla din fastighet med en våtmark hjälper vi dig mer än gärna. Våra experter tar hand om hela processen och hjälper dig att söka de bidrag som du har rätt till.

Det går knappast att skriva en ledare den här våren utan att kommentera granbark­borreangreppen. Det kallare vädret som början av maj bjöd på fördröjde barkborrarnas huvudsvärmning, men när den väl startar är det viktigt att inventera skogen på nya skador. Under våren och sommaren är det de granar som har färska angrepp, med barken kvar, som är viktigast att ta bort. Det betyder att granbarkborrarna är kvar i trädet, och följer med ut ur skogen när trädet fraktas bort. (Läs mer om hur du gör i Skogsägarskolan om granbarkborre.)

Sommaren ligger framför oss. I vår skogsägarskola, som hade premiär i förra numret, har vi den här gången valt att lyfta stamkvistning. Ett roligt om än ganska tidskrävande jobb som du själv kan utföra för att höja virkesvärdet på vissa bestånd.

Hur årets sommarväder kommer att bli vet ingen, men om tillfälle ges – gå ut och sätt dig vid en skogsbäck och njut. Det tänker åtminstone jag göra.

Glad sommar!

Calle Nordqvist, vd Skogssällskapet