Vi har gjort Sveriges skogar och skogsägare rikare sedan 1912. Våra erfarna rådgivare hjälper dig – oavsett om du vill maximera intäkter, jakt eller naturvärden.

Internationella skogsdagen: Vad vet du om din skogspromenad?

Skogspromenad. Foto: Ulrika Lagerlöf

Foto: Ulrika Lagerlöf/Skogssällskapet

Skogen – en av våra största basnäringar, och en självklar del i många svenskars söndagspromenad. Men vet du vad det är du ser på promenaden? 

21 mars är Internationella skogsdagen, en dag att uppmärksamma skogens betydelse. I Västernorrland utgör skogsnäringen 12 % av den totala sysselsättningen i länet och 12 % av länets BRP (bruttoregionprodukt).

Samtidigt flyttar allt fler människor i Sverige till storstäderna.

– När människor förlorar kontakten med skogen i vardagen minskar kunskapen och förståelsen för hur viktig skogen är, säger Calle Nordqvist, vd för Skogssällskapet.

80 procent av skogsmarken i Sverige brukas för virkesproduktion. Så skogspromenaden sker ofta i en så kallad ”produktionsskog” som någon gång i framtiden kommer att avverkas.

– Vi ser ofta skogen i vår närhet som något statiskt, som alltid kommer att finnas där. Då kan det kännas hemskt om skogen avverkas. Men i ett längre perspektiv bygger ett hållbart samhälle på att vi använder virke från skogen, samtidigt som den får vara en plats för rekreation och biologisk mångfald. Den skog som vi har i dag bygger på det som våra förfäder gjorde, det vi gör nu kommer våra barn och barnbarn att kunna njuta av på sin skogspromenad, säger Calle Nordqvist.

Testa dina kunskaper!

Det här är fyra saker du kan få se på din skogspromenad. Vet du vad orden betyder?

Låga

1. En stubbe som kapats längre ner än vad som är vanligt vid avverkning.

X. En död trädstam som legat på marken en längre tid.

2. En stående trädstam som elden härjat.

Högstubbe

1. Ett träd som kapats en bit upp längs stammen för att självdö för att skapa död ved för insekter och svampar.

X. En stubbe som efter avverkning slår upp rotskott så att nya träd kommer upp bredvid.

2. Högre stubbar som brutits upp efter avverkning och används för att tillverka material till rastplatser mm.

Varg

1. En gammal gran med mycket grå och lurvig bark.

X. En växt som växer i grenklykor eller uppe i kronan på ett annat träd.

2. Grovgreniga och snabbväxande träd.

Förband

1. Avståndet mellan träd eller plantor i ett bestånd i skogen.

X. Vax som man sätter på för att täcka en skada på en trädstam.

2. Skyddande grus eller bark på ett ställe där en stig slitits hårt av vandrare.

Rätt svar finns här

Visste du att?

  • 70 % av Sverige består av skogsmark
  • 80 % av skogsmarken brukas
  • 1 % av skogen avverkas årligen
  • På 90 år har skogsförrådet i Sverige fördubblats
  • 120 000 personer i Sverige är sysselsatta i skogsnäringen, dvs som anställda eller som underleverantörer

Källa: Skogsindustrierna

Om internationella skogsdagen

Den 21 mars förklarades år 2012 av FN som den Internationella skogsdagen för att belysa vikten av att bevara och hållbart bruka världens skogar. Läs mer på https://www.globalamalen.se/internationella-skogsdagen/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vill du prenumerera...

...på vårt nyhetsbrev?

Fyll i din e-postadress här. Nyhetsbrevet innehåller tips och ny kunskap och skickas ut en gång i månaden.

...på Tidningen Skogsvärden?

Fyll i dina uppgifter här. Tidningen skickas därefter kostnadsfritt hem till dig fyra gånger per år.