Vi har gjort Sveriges skogar och skogsägare rikare sedan 1912. Våra erfarna rådgivare hjälper dig – oavsett om du vill maximera intäkter, jakt eller naturvärden.

Skogssällskapet vinner viktigt mål angående Svartedalen

Göteborgs tingsrätt har i dom den 9 maj 2019 förklarat Skogssällskapet som vinnande part i ett mål angående Svartedalen. Målet har pågått sedan 2015.

Under 2009 sålde Skogssällskapet fyra skogsfastigheter inom Svartedalen­området till en köpare för en köpeskilling om ca 70.000.000 kr. Under 2015 väckte köparen talan mot Skogssällskapet med yrkande om skadestånd och nedsättning av köpeskillingen. Köparen menade bl.a. att Skogssällskapet haft information om fastigheterna som ”uppsåtligen eller av grov vårdslöshet” undanhållits från köparen.

Tingsrätten har nu i sin dom ogillat köparens talan i sin helhet och dessutom förpliktat honom att betala ca 1.500.000 kr till Skogssällskapet som ersättning för ombudskostnader.

Under huvudförhandlingen vid tingsrätten tog köparen tillbaka sina påståenden angående skadeståndskravet.

Tingsrätten har i sin dom konstaterat att ”Skogssällskapet inte uppsåtligen eller av grov vårdslöshet undanhållit någon information” från köparen. Tingsrätten har också funnit ”att det inte förelegat någon rådighetsinskränkning” såsom köparen påstått och att köparen under inga omständigheter skulle ha rätt till ”avdrag på köpeskillingen då han redan fått full ersättning” från staten när reservaten sedermera inrättades.