Vi har gjort Sveriges skogar och skogsägare rikare sedan 1912. Våra erfarna rådgivare hjälper dig – oavsett om du vill maximera intäkter, jakt eller naturvärden.

Skogssällskapet söker vd till den finska verksam­heten

Skogssällskapet Finland Oy AB är sedan 1 juli 2019 ett helägt bolag till Skogssällskapet AB. I samband med förändringen rekryteras en vd till verksamheten.

Skogssällskapet finns i Sverige, Finland, Lettland och Litauen. Verksamheten i Finland har sedan starten 2015 varit ett delägt bolag, men sedan 1 juli 2019 har Skogssällskapet AB tagit över hela ägandet av Skogssällskapet Finland Oy AB.

– Vi har sett att det finns ett stort intresse bland finska skogsägare för vår skogsförvaltning, och potential att utveckla verksamheten. Att Skogssällskapet går in och tar över hela ägandet för det finska bolaget är ett sätt att skapa förutsättningar för en stabil tillväxt, berättar Calle Nordqvist, vd och koncernchef för Skogssällskapet.

Som en del i utvecklingen söker Skogssällskapet nu en vd för bolaget Skogssällskapet Finland Oy AB. Bolagets nuvarande vd Tomas Landers går samtidigt över i en ny tjänst som kund- och försäljningsansvarig i bolaget.

Vill du prenumerera...

...på vårt nyhetsbrev?

Fyll i din e-postadress här. Nyhetsbrevet innehåller tips och ny kunskap och skickas ut en gång i månaden.

...på Tidningen Skogsvärden?

Fyll i dina uppgifter här. Tidningen skickas därefter kostnadsfritt hem till dig fyra gånger per år.