Vi har gjort Sveriges skogar och skogsägare rikare sedan 1912. Våra erfarna rådgivare hjälper dig – oavsett om du vill maximera intäkter, jakt eller naturvärden.

Per-Olof Wedin invald i Skogssällskapets styrelse

På Skogssällskapets styrelsemöte 5 mars valdes Per-Olof Wedin in som ny ledamot i styrelsen.

Per-Olof Wedin

Per-Olof Wedin

Per-Olof Wedin har haft en rad ledande ställningar inom skogsbranschen, senast som vd och koncernchef för Sveaskog under åren 2011-2019. Tidigare har han bland annat varit vd för Svevia och haft ledande befattningar inom SCA och Stora Enso. Per-Olof Wedin sitter även som ledamot i Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien.