19 miljoner kronor att ansöka om för skogsforskning

Skogsbäck med höstlöv. Foto: Mostphotos

Foto: Mostphotos

Nu är Skogssällskapets årliga utlysning öppen. Tillsammans med fyra närstående stiftelser utlyses 19 miljoner kronor, varav 15 miljoner kronor kommer från Stiftelsen Skogssällskapet.

– Under året har mycket fokus legat på medicinsk forskning kopplat till coronaviruset. Forskare som jag har pratat med har uttryckt en oro för att det kan bli svårare att få finansiering för långsiktig forskning, inom till exempel skog och naturvård, i pandemins spår. Men den forskningen är ju minst lika viktig som tidigare i byggandet av en bioekonomi. Därför känns det extra bra i dag när det är dags för vår årliga utlysning att vi har möjligheten att dela ut en rejäl summa pengar till skogsforskningen, säger Karin Fällman, hållbarhetschef på Skogssällskapet.

Skogssällskapet finansierar forskning, kommunikation och kunskapsspridning inom skogshushållning och naturvård. Alla som tillhör universitet, högskolor, forskningsinstitut och lärosäten i Sverige och Finland inbjuds att söka medel. Ideella organisationer kan söka medel om projektet ifråga kommer att bedrivas enligt vetenskapliga metoder eller, inom naturvårdens områden, på annat sätt bidrar till stiftelsens ändamål. Utlysningen är öppen fram till 12 oktober. Utlysningen från Skogssällskapets närstående stiftelser är öppen till 15 november.

Anslag från Skogssällskapets närstående stiftelser:

  • Hildur och Sven Wingquists stiftelse för skogsvetenskaplig forskning delar ut 1,7 miljoner kr.
  • Stiftelsen Stina Werners fond delar ut 1 miljon kr.
  • Stiftelsen Anna och Gunnar Vidfelts fond för biologisk forskning delar ut 800 00 kr.
  • Stiftelsen Petersson-Grebbe delar ut 600 000 kr.

Vill du prenumerera...

...på vårt nyhetsbrev?

Fyll i din e-postadress här. Nyhetsbrevet innehåller tips och ny kunskap och skickas ut en gång i månaden.

...på Tidningen Skogsvärden?

Fyll i dina uppgifter här. Tidningen skickas därefter kostnadsfritt hem till dig fyra gånger per år.