Vi har gjort Sveriges skogar och skogsägare rikare sedan 1912. Våra erfarna rådgivare hjälper dig – oavsett om du vill maximera intäkter, jakt eller naturvärden.

Aktuellt från region östra Götaland

Regionchef Johan Asp skriver om det aktuella läget i östra Götaland.

Verksamheten på våra tre kontor (Linköping, Jönköping och Vimmerby) har helt färgats av den rådande barkborresituationen i regionen. De höga populationerna som vi har haft sedan sommaren 2018 fortsätter att skada skog i relativt stor omfattning. Regionens förvaltare har lagt mycket tid på att i inventera områden med tidigare angrepp, men även i svärmningstider inventerat och kartlagt nya angrepp. Vi har på många håll lyckats väldigt bra med ”sök och plock-metoden” och på andra ställen har vi valt att helt avveckla riskbestånd. De slutsatser vi kan dra är att äldre granskog på lite torrare marker, och på topografiska höjder, är de som blivit hårdast drabbade. Vi kan också se en något nordlig förflyttning av angreppen, där de södra delarna av regionen klarat sig något bättre, medan de östra och norra delarna har en ökad frekvens av angrepp.

Barkborrens framfart har även avspeglat sig på virkesmarknaden, med stora volymer i lager. Vi på Skogssällskapet har dock löst problemet genom att exportera stora volymer barkborreskadat virke, och genom detta säkerställt en god affär och avsättning för våra kunders virke.

När det gäller övriga virkesmarknaden, ser vi en god efterfrågan på framförallt timmer, med stabila till höjda priser.

Nu pågår den fortsatta inventeringen efter barkborrens förmodade andra svärmning, och med detta även planeringen inför 2021 års verksamhet på våra kunders fastigheter. Detta kommer att under hösten mynna ut i presenterandet av våra kundbudgetar, och också implementering av de, för varje kund, individuellt framtagna Skogsstrategierna, som säkerställer att vi kommer att nå våra kunders utsatt mål med utvecklingen av deras fastigheter.

Johan Asp

Regionchef östra Götaland
Karta region östra Götaland

Region östra Götaland innefattar länen Östra Götaland, Jönköping samt norra delen av Kalmar län. Här finns kontor i Linköping, Jönköping och Vimmerby.

Vill du prenumerera...

...på vårt nyhetsbrev?

Fyll i din e-postadress här. Nyhetsbrevet innehåller tips och ny kunskap och skickas ut en gång i månaden.

...på Tidningen Skogsvärden?

Fyll i dina uppgifter här. Tidningen skickas därefter kostnadsfritt hem till dig fyra gånger per år.