Vi har gjort Sveriges skogar och skogsägare rikare sedan 1912. Våra erfarna rådgivare hjälper dig – oavsett om du vill maximera intäkter, jakt eller naturvärden.

Aktuellt från region västra Svealand

Regionchef Harald Nylinder skriver om det aktuella läget i västra Svealand.

I och med höstens ankomst får vi en paus från nya angrepp av granbarkborre. Västmanland, Örebro och delar av Värmland har drabbats hårt under sommaren medan Dalarna och Gävleborg ännu klarat sig bra från angrepp. Vi kommer fortsatt ha högt fokus på att rädda virkesvärden i skadade bestånd och för kommande skogsbudgetar föreslår vi hos många av våra skogsägare fortsatta åtgärder för att hantera granbarkborreangrepp under kommande år.

Utbudet på bränsleved i regionen har varit högt och vi har därför jobbat med att hitta avsättningar för bränsleved utanför regionen. En del bränsleved har vi även kunnat sälja som sågbart sortiment på båt ner till Europa vilket hjälpt till att rädda virkesvärden.

Flera nya skogsägare har anslutit sig till vår förvaltning och vi förstärker därför verksamheten i Värmland och i Dalarna med nya skogsförvaltare som vi hoppas kunna ha på plats tidigt under nästa år.

Harald Nylinder

Regionchef västra Svealand
Karta region västra Svealand

Region västra Svealand innefattar länen Västmanland, Örebro, Värmland, Dalarna samt södra delen av Gävleborgs län. Här finns kontor i Västerås, Falun, Karlstad och Torsby.

Vill du prenumerera...

...på vårt nyhetsbrev?

Fyll i din e-postadress här. Nyhetsbrevet innehåller tips och ny kunskap och skickas ut en gång i månaden.

...på Tidningen Skogsvärden?

Fyll i dina uppgifter här. Tidningen skickas därefter kostnadsfritt hem till dig fyra gånger per år.