Per-Olof Wedin ny styrelseordförande i Stiftelsen Skogssällskapet

Styrelsen för Stiftelsen Skogssällskapet har valt Per-Olof Wedin till ny styrelseordförande efter Björn Sprängare. Per-Olof tillträder i maj 2021.

Björn Sprängare, ordförande i styrelsen för Stiftelsen Skogssällskapet. Foto: Håkan Flank

Björn Sprängare

– Att under mer än femton år ha fått leda styrelsearbetet som ordförande i Skogssällskapet, för att utveckla företagets affärsidé då allt större krav ställs på ett hållbart skogsbruk, har för mig varit mycket inspirerande och givande. Företaget har hög kompetens i ledning och styrelse och fungerar väl trots rådande pandemi­begränsningar. Tidpunkten för ett skifte av ordförande är därför väl vald, säger Björn Sprängare.

Per-Olof Wedin, som har haft en rad ledande ställningar inom skogsbranschen, tar över ordförandeposten vid styrelsens årsstämma i maj.

Per-Olof Wedin

Per-Olof Wedin

– Skogssällskapets verksamhet är till nytta för hela samhället, med forskningsfinansieringen och försöksytorna där nya skogsskötselmetoder testas. Dessutom är det en organisation som är fristående från virkesindustrin och som just nu befinner sig mitt i en tillväxtresa, vilket jag tycker känns väldigt spännande. Det är ett ärofyllt uppdrag att efterträda Björn Sprängare som ordförande för styrelsen, säger Per-Olof Wedin.

Per-Olof Wedin var vd och koncernchef för Sveaskog under åren 2011-2019. Innan dess var han vd för Svevia och haft flera ledande befattningar inom SCA och Stora Enso. Per-Olof Wedin är även ledamot i Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien.

Vill du prenumerera...

...på vårt nyhetsbrev?

Fyll i din e-postadress här. Nyhetsbrevet innehåller tips och ny kunskap och skickas ut en gång i månaden.

...på Tidningen Skogsvärden?

Fyll i dina uppgifter här. Tidningen skickas därefter kostnadsfritt hem till dig fyra gånger per år.