Vi har gjort Sveriges skogar och skogsägare rikare sedan 1912. Våra erfarna rådgivare hjälper dig – oavsett om du vill maximera intäkter, jakt eller naturvärden.

Ledare Skogsvärden nr 4, 2020: Det är i skogen det händer

Att äga skog är att äga mängder av träd som ger virke. För den som vill investera i skog för första gången är det kanske just det som lockar – vetskapen om en stabil tillväxt, oberoende av konjunkturer. Träden och virket fortsätter att växa år efter år.

Men en skogsfastighet är så mycket mer. Den innebär mängder med möjligheter att utveckla affärsmodeller som ger intäkter utöver virket. Det är bara fantasin som sätter gränser för vad du kan göra med din fastighet.

I Skogsvärden skrev vi för ett år sedan om Granö Beckasin som ser skogsturismen som en brobyggare mellan stad och land. Hösten 2018 skrev vi om Skogssällskapets kund Staffan Michelson som bygger tio meter höga lofthus på ett berg i Hälsingland, som en del av sitt landskapshotell. Det är två exempel på hur skogen kan bli en arena för turism.

En annan intäkt, som är desto vanligare för markägare, är jaktarrenden och fiskeupplåtelser. Intresset för att vara ute i skog och mark är stort, och många är beredda att betala för sina upplevelser.

Den alltjämt pågående coronapandemin fortsätter att ge effekter på hela samhället. Såklart påverkas även virkesmarknaden, något du kan läsa mer om i Virkeskrönikan.

Medan vågorna går höga i omvärlden är det ett utmärkt tillfälle att slå sig ner i lugn och ro och fundera över vilka värden – utöver själva virket – som du skulle vilja utveckla på din fastighet. Låt dig inspireras av exemplen i den här tidningen, där vi lyfter fram kräftfiske, vindkraftsupplåtelser och tomtavstyckning som tre möjligheter till intäkter.

70 procent av Sveriges yta täcks av skog, 9 procent av sjöar som är över 1 hektar. Det är att jämföra med 8 procent jordbruksmark och faktiskt bara 3 procent som är bebyggd (Källa: SCB). Sverige är ett skogsland, och skogens roll för samhället – med möjligheter till förnybar energi och hållbara produkter, rekreation, turism och mat i form av viltkött, bär och svamp lyfts fram allt mer. Det är i skogen det händer – det är jag övertygad om.

På Skogssällskapet är vi specialiserade på att hjälpa våra kunder att utveckla både nya och befintliga värden på skogsfastigheten. Att äga en bit skogsmark är att äga en stor möjlighet. Det är bara kreativiteten – och vad du brinner för – som avgör vad du kan skapa på din skogsfastighet.

Calle Nordqvist, vd Skogssällskapet

Vill du prenumerera...

...på vårt nyhetsbrev?

Fyll i din e-postadress här. Nyhetsbrevet innehåller tips och ny kunskap och skickas ut en gång i månaden.

...på Tidningen Skogsvärden?

Fyll i dina uppgifter här. Tidningen skickas därefter kostnadsfritt hem till dig fyra gånger per år.