Vi har gjort Sveriges skogar och skogsägare rikare sedan 1912. Våra erfarna rådgivare hjälper dig – oavsett om du vill maximera intäkter, jakt eller naturvärden.

Skogssällskapet avvecklar verksamheten i Litauen

Efter drygt fem år väljer Skogssällskapet att avveckla förvaltningsverksamheten i Litauen. Den nya skogsvårdslagen som trädde i kraft 1 januari 2020 är det främsta skälet till beslutet.

Litauens nya skogsvårdslag begränsar ägandet för både privatpersoner och bolag till 1500 hektar.

– Det råder osäkerhet kring hur skogsvårdslagen kommer att tillämpas vilket gjort att många av de kunder vi riktar oss till har valt att investera i andra länder, säger Per Bergenheim, Skogssällskapets affärsområdeschef för Baltikum.

Skogssällskapet lämnar Litauen successivt, men verksamheten kommer inte att upphöra.

– Vi har engagerade och kompetenta medarbetare i Litauen som har valt att ta över verksamheten och som kommer att fortsätta i samma anda som tidigare, men under eget namn, säger Per Bergenheim.

I samband med att förvaltningsverksamheten tas över av den lokala personalen kommer Skogssällskapet också att sälja sitt innehav på drygt 5000 hektar. Per Bergenheim säger att den nya skogsvårdslagen, som bromsat prisutvecklingen på skogsmark i Litauen, gjort att nya investerare som vill köpa skog upp till 1500 hektar har signalerat intresse för Litauen.

– Vi ser ett intresse från investerare i våra kontaktnät. Där kommer vi givetvis att samarbeta nära med det nybildade förvaltningsbolaget i Litauen för att hjälpa dem att hitta rätt i sin investering, säger Per Bergenheim.

Vill du prenumerera...

...på vårt nyhetsbrev?

Fyll i din e-postadress här. Nyhetsbrevet innehåller tips och ny kunskap och skickas ut en gång i månaden.

...på Tidningen Skogsvärden?

Fyll i dina uppgifter här. Tidningen skickas därefter kostnadsfritt hem till dig fyra gånger per år.