Aktuellt från region Norrland

Regionchef Birgitta Löthman skriver om det aktuella läget i Norrland.

2020 blev ett år som präglades av restriktioner, nedläggningar och konsolideringar. En inte särskilt solig sammanfattning av året vi lämnat bakom oss, men det har självklart funnits ljusglimtar också! En sådan ljusglimt är att vi på Skogssällskapet har fått förtroendet att förvalta mer skog – under året har vi vuxit med närmare 6000 hektar. Det är både privata skogsägare som tillkommit och så Storumans kommun som har blivit kund till oss. Välkomna alla nya kunder till Skogssällskapet!

Efterfrågan på timmer har under året varit god, och vi kan se att efterfrågan fortsätter att vara hög. För barrmassaved och bränsleved har avsättningen varit tuffare. Coronapandemin ledde till ett överskott av massaved när allt fler började jobba hemma och efterfrågan på bland annat tryckpapper minskade. Under året kom beskedet att SCA lägger ned pappersbruket Ortviken i Sundsvall. Skogsägarföreningarna Norrskog och Norra slogs samman i början av året och deras sågverk i Östavall, Ånge, lades ned vilket också har påverkat oss i våra affärer.

Samtidigt har vi gjort bra affärer med våra virkesköpande kunder i området och vi har också haft full avsättning för den volym som har producerats under året.

En riktigt blöt höst har gjort det svårt att driva virket ur skogen till industrin. Nu är vintern och kylan här vilket gör det lättare med transporten av virket och vi kommer den närmaste tiden att jobba med att få ned våra väglager från hösten.

14 januari började Erik Risby som blir ny skogsförvaltare i Östersund efter Mattias Wikberg. Erik Risby är en nygammal kollega – han har tidigare jobbat hos oss på Skogssällskapet, men har de senaste åren jobbat som fastighets- och affärsutvecklingschef på Bergvik Skog öst. Vi är glada att hälsa honom välkommen tillbaka! Erik Risby, Eivor Mettävainio och August Nilsson – som efter sin examen har haft en trainee-tjänst och nu går in som skogsförvaltare på heltid – utgör nu vårt kontor i Östersund och kommer jobba för att öka vår marknadsandel i Jämtland.

Jag hoppas att vi nu ser ljuset i tunneln på coronapandemin och att vi snart får möjlighet att ses över en kaffekopp vid köksbordet eller med en fikakorg ute skogen.

Birgitta Löthman

Regionchef Norrland
Karta region Norrland

Region Norrland innefattar länen Jämtland, Västernorrland, Västerbotten och Norrbotten, samt norra delen av Gävleborgs län. Här finns kontor i Östersund, Sundsvall, Umeå och Vilhelmina.

Vill du prenumerera...

...på vårt nyhetsbrev?

Fyll i din e-postadress här. Nyhetsbrevet innehåller tips och ny kunskap och skickas ut en gång i månaden.

...på Tidningen Skogsvärden?

Fyll i dina uppgifter här. Tidningen skickas därefter kostnadsfritt hem till dig fyra gånger per år.