Aktuellt från region östra Götaland

Regionchef Johan Asp skriver om det aktuella läget i östra Götaland.

Arbetet under hösten och inledande vintern har i östra Götaland fortsatt att färgas av barkborrens härjningar, dock i något förändrad geografi. Vi upplever att de södra delarna av regionen lyckligtvis har klarat sig bättre än föregående år, medan de norra och östra delarna av regionen fortsatt har en mycket problematisk situation med flera svärmningar och fortsatta angrepp. Jakten på borrarna, som ju sker genom regelbunden inventering, är svår eftersom varje träd måste synas för att se om man kan se borrmjöl från barkborrarna. Detta har ytterligare försvårats då vi på vissa håll hittat träd som är angripna relativt högt upp. Trots dessa utmaningar så har vi lyckats bra i kampen mot borren. Vi har även genom vår fristående roll på virkesmarknaden kunnat hitta lönsam avsättning för det skadade virket genom exportaffärer, vilket hjälpt till att rädda stora virkesvärden. I Sverige är lagren av barrmassaved höga och avsättningen är en stor utmaning. Vad gäller timmer så är trenden dock positiv, och vi ser en stor efterfrågan och goda möjligheter för riktigt bra affärer på hemmaplan.

Vi är nu inne i en något lugnare tid vad gäller barkborren. De åtgärder som vi har lagt in i våra kunders budgetar för 2021, för att utveckla och göra skogen rikare, håller vi nu på att planera in.

Vi har många spännande projekt som är planerade att genomföras under 2021. Flertalet våtmarksprojekt, där det handlar om att maximera värden på områden som tidigare inte levererade, och där man med en relativt liten insats kan ställa om ett område från att vara lågproducerande vad gäller ekonomiska värden, till att bli högproducerande vad gäller natur-, estetiska- och viltvårdande värden. Vi har även ett stort projekt vad gäller ”skogens miljövärden”, där naturvårdande insatser ska genomföras på nästan 30 hektar på en av våra kunders fastigheter, med finansiering genom bidrag från Landsbygdsprogrammet.

Nu hoppas vi att det fina (kalla) vinterväder som råder när dessa rader skrivs håller i sig, och att vi får en riktigt blöt och kall vår, så att barkborrarna känner sig ”färdiga”. En helt färsk rapport från Sveriges lantbruksuniversitet pekar på något minskade angrepp under 2021. Vi fortsätter givetvis att bevaka och inventera, men hoppas att rapporten får rätt så att vi kan lägga fullt fokus på att utveckla din och andra kunders fastigheter utefter era målsättningar med skogsägandet.

Johan Asp

Regionchef östra Götaland

Region östra Götaland innefattar länen Östra Götaland, Jönköping samt norra delen av Kalmar län. Här finns kontor i Linköping, Jönköping och Vimmerby.

Vill du prenumerera...

...på vårt nyhetsbrev?

Fyll i din e-postadress här. Nyhetsbrevet innehåller tips och ny kunskap och skickas ut en gång i månaden.

...på Tidningen Skogsvärden?

Fyll i dina uppgifter här. Tidningen skickas därefter kostnadsfritt hem till dig fyra gånger per år.