Aktuellt från region östra Svealand

Regionchef Hans Lindberg skriver om det aktuella läget i östra Svealand.

Tack för 2020! Nu blickar vi framåt mot ett spännande och utmanande 2021.

Vi har startat upp året med att förstärka vår produktionsorganisation med Hanna Flink som, tillsammans med nuvarande produktionsansvarig Torgny Lisjö, kommer att arbeta inom regionen med att säkra upp produktionen och avsättningen av virke för våra kunder.

På virkesmarknaden är efterfrågan hög på timmer, och det finns goda möjligheter till riktigt bra affärer både inom och utanför regionen. Samtidigt är avsättningen för massaved betydligt lägre, och barkborreskadat virke är en fortsatt utmaning.

Eftersom Skogssällskapet är fristående från ägarintressen i sågverk och industri gör vi varje år hundratals affärer med olika sågverk, massabruk och andra virkesförbrukande parter – både i Sverige och utomlands. För att se till att ni som kunder får så bra lönsamhet som möjligt kommer vi i östra Svealand även i fortsättningen att förmedla en hel del virke till andra delar av landet och även utomlands. Under 2020 har exportaffärer skapat mer lönsamma avsättningar för barkborreskadat virke, något som vi kommer att fortsätta med. I dagsläget är tåg från Södermanland samt båtexport inplanerat för att frakta granbarkborrevirke ut i Europa.

Under föregående år har vi fått förtroende att förvalta mer skog, vilket har gjort att arealen som Skogssällskapet förvaltar i östra Svealand ökat rejält. Det känns väldigt roligt att fler och fler ser fördelarna att ha en fristående kontakt för sin skog, där vi tillsammans utvecklar skogsfastigheten så att både skogen och du som skogsägare blir rikare.

I skrivande stund råder riktigt härligt vinterväder och vi får hoppas att det håller i sig och att vi får en bra vinter och en bra vår som inte gynnar granbarkborren. En helt ny rapport från Sveriges lantbruksuniversitet pekar på att barkborreskadorna kan komma att minska i år. Vi fortsätter att bevaka och inventera, och hoppas att vi nu ser en ljusning både i pandemin och de stora barkborreangreppen!

Hans Lindberg

Regionchef östra Svealand
Karta region östra Svealand

Region östra Svealand innefattar länen Uppsala, Stockholm, Södermanland samt Gotland. Här finns kontor i Uppsala, Stockholm, Nyköping och Visby.

Vill du prenumerera...

...på vårt nyhetsbrev?

Fyll i din e-postadress här. Nyhetsbrevet innehåller tips och ny kunskap och skickas ut en gång i månaden.

...på Tidningen Skogsvärden?

Fyll i dina uppgifter här. Tidningen skickas därefter kostnadsfritt hem till dig fyra gånger per år.