Vi har gjort Sveriges skogar och skogsägare rikare sedan 1912. Våra erfarna rådgivare hjälper dig – oavsett om du vill maximera intäkter, jakt eller naturvärden.

Aktuellt från region östra Götaland

Regionchef Johan Asp skriver om det aktuella läget i östra Götaland.

Efter en härlig sommar är nu regionens personal tillbaka efter semestrarna, dock med en något förändrad laguppställning. Vi har tre nyanställda på regionen. Jonas Samuelsson som kommer att arbeta som skogsförvaltare i regionens sydvästra del, med placering vid kontoret i Jönköping. Jonas är utbildad jägmästare och kommer närmast från en anställning på Svefa.

I Jönköping kommer även vår skogsförvaltare Robert Karlsson att sitta. Även han är jägmästare, och har tidigare haft en delad tjänst på Skogssällskapets region västra Götaland, där han arbetat både som viltförvaltare och skogsförvaltare. Ny på regionen är även Sebastian Helgee som kommer att arbeta som produktions- och virkesansvarig på regionen. Sebastian är även han jägmästare, och kommer närmast från en anställning på Södra, där han arbetat både som transportledare, logistiker och inspektor.

Arbetet på regionen har under senare delen av våren och inledningen av hösten till stor del handlat om att begränsa barkborrens effekter. Vi kunde glädjande nog se en viss minskning i angreppen efter första svärmningen i våras. Detta beror nog till stor del på den kalla och blöta våren, men även på att vårt arbete för att minska angreppen, genom inventering och snabb hantering vid angrepp, har gett resultat.

Lyckligtvis så har avsättningsmöjligheterna på timmer varit goda, med stigande priser och hög efterfrågan. Ett litet orosmoment har dock varit avsättningen av massaved. Detta arbetar vi löpande med, för att säkerställa att våra kunder får en så god och säker avsättning för sitt levererade virke som möjligt.

Vi har dock fortsatt ett orosmoln vad gäller den andra svärmningen av barkborrarna. Vi vet att vi på många ställen inom regionen har haft en relativt varm och torr sommar, vilket tyvärr är positivt för ”baggarna”. Därför har stora inventeringsinsatser gjorts i samband med svärmningen och vi arbetar för att begränsa barkborrens effekter, men vi kommer nog tyvärr se fortsatt skadad skog under hösten.

När det gäller skogsvården och planteringarna så har sommarens väder varit relativt gynnsamt för plantetableringen. Vi har på regionen starkt ökat vår plantering av tall och andra trädslag som ett alternativ till gran – en effekt av de diskussioner våra förvaltare har haft med våra kunder om att säkerställa att vi i framtiden har ett hållbart produktivt skogsbruk. Ståndortsanpassning vid återbeskogning blir en allt viktigare fråga.

Nu går vi in i hösten med stor emfas, där det gäller att minimera effekten av barkborrens härjningar men också slutföra de budgeterade åtgärderna som är planerade att utföras under 2021 på våra kunders fastigheter.

Hösten är en härlig tid att vara i skogen, både vad gäller svampplockning, jakt eller bara kontemplation. Så jag uppmanar alla att ge sig ut på sina fastigheter och andas ”krispig höstluft”, och samtidigt hålla ett öga på granarna för att se hur de mår!

Väl mött i skogen!

Johan Asp

Regionchef östra Götaland
Karta region östra Götaland

Region östra Götaland innefattar länen Östra Götaland, Jönköping samt norra delen av Kalmar län. Här finns kontor i Linköping, Jönköping och Vimmerby.

Vill du prenumerera...

...på vårt nyhetsbrev?

Fyll i din e-postadress här. Nyhetsbrevet innehåller tips och ny kunskap och skickas ut en gång i månaden.

...på Tidningen Skogsvärden?

Fyll i dina uppgifter här. Tidningen skickas därefter kostnadsfritt hem till dig fyra gånger per år.