Vi har gjort Sveriges skogar och skogsägare rikare sedan 1912. Våra erfarna rådgivare hjälper dig – oavsett om du vill maximera intäkter, jakt eller naturvärden.

Ledare Skogsvärden nr 3, 2021: Variationen finns där!

För mig är hösten den bästa tiden i skogen. Jag tror att många håller med mig – den klara luften, färgsprakande löv, djupgrön mossa och möjligheten att skörda ur skogens skafferi. Att fiska kräftor och jaga älg är höjdpunkter på året för mig.

Hösten är också en chans att komma ut mer i skogen med mina barn. Svamp och bär lockar och gör det naturligt och enkelt att komma ut tillsammans. På sikt bidrar det förhoppningsvis till att nästa generation blir van vid, och ser det som en självklarhet, att vara i skogen.

Det senaste halvåret har skogen, och vad vi ska använda den till, debatterats flitigare än någonsin. Det allt hätskare debattklimatet som har dominerat i medierna har nog inte lämnat någon av oss som äger och sköter skog oberörd.

Beskrivningarna som målas upp av svenskt skogsbruk i tidningar och på teve tycker jag många gånger är främmande. Så ser inte verkligheten ut om man ser till hela det svenska skogsbruket, med den stora mångfald som finns i det privata skogsägandet.

Som skogsägare har du alla möjligheter att forma och utveckla din skogsfastighet efter de intressen du har. Med 320 000 skogsägare i Sverige finns det massor av olika mål och intressen som är representerade.

Hög virkesproduktion, jakt och viltvård, rekreations- och upplevelsevärden är några exempel på inriktningar man som skogsägare kan ha. Olika inriktningar ställer olika krav på skogens skötsel och leder därför till ett variationsrikt brukande, något som vi ser tydligt hos våra kunder.

På Skogssällskapet tror vi på ett skogsbruk som är rationellt och ekonomiskt hållbart – vi behöver förnybar råvara och den måste tas fram på ett sätt som blir lönsamt för samtliga parter som är en del i kedjan. Men det innebär inte nödvändigtvis att produktion alltid är det viktigaste. Åtminstone inte överallt eller för alla.

Det är en rolig utmaning för våra skogsförvaltare att hjälpa våra kunder att utveckla sina skogsfastigheter så att de levererar höga värden – där biologiska och estetiska värden ibland kan vara högre prioriterade än de rent ekonomiska på vissa delar av fastigheten. Helheten ger oftast en fin balans mellan skogsproduktion, naturvård och upplevelsevärden.

Virkesåkrar och plantageskogsbruk är skällsord som används flitigt i debatten, liksom uttryck som ”Sveriges sista skogar” eller att skogen håller på att ta slut. För oss på Skogssällskapet är den pågående skogsdebatten en högprioriterad fråga, där vårt mål är att visa upp en mer nyanserad bild av det svenska skogsbruket. Vi måste lyckas visa på den variation som faktiskt finns där ute i skogen. Att bredda den polariserade debatten och få in fler perspektiv är viktigare än någonsin.

Calle Nordqvist, vd Skogssällskapet

Vill du prenumerera...

...på vårt nyhetsbrev?

Fyll i din e-postadress här. Nyhetsbrevet innehåller tips och ny kunskap och skickas ut en gång i månaden.

...på Tidningen Skogsvärden?

Fyll i dina uppgifter här. Tidningen skickas därefter kostnadsfritt hem till dig fyra gånger per år.