Vi har gjort Sveriges skogar och skogsägare rikare sedan 1912. Våra erfarna rådgivare hjälper dig – oavsett om du vill maximera intäkter, jakt eller naturvärden.

Aktuellt från region östra Götaland

Regionchef Johan Asp skriver om det aktuella läget i östra Götaland.

Arbetet på regionen har under hösten och inledningen av vintern fortsatt varit starkt färgat av barkborrens härjningar. Efter den blöta och kalla våren så hade vi en första svärmning som inte orsakade så stora nya angrepp. Granarnas vitalitet var stärkt, och vi kunde se att de på många ställen ”motade Olle i grind” och producerade rejält med kåda. Sen kom tyvärr en väldigt varm och torr juli månad, vilket ledde till att en andra, och på vissa håll även en tredje, svärmning skedde. Detta har lett till att vi relativt långt in på hösten har ägnat oss åt återinventeringar för att säkerställa att vi verkligen minimerar skadorna. På många ställen har vi valt att helt avveckla tidigare angripna bestånd, och tack vare goda avsättningsmöjligheter, framförallt när det gäller timmer, så har aktiviteten i skogen varit hög. Den goda efterfrågan på timmer har även möjliggjort att vi har lyckats göra riktigt bra affärer på våra kunders fastigheter i forma av objektsaffärer och försäljningar av leveransrotköp.

Parallellt med detta arbete har skogsförvaltarna ägnat sig åt planering och framtagande av kundbudgetar, så att våra kunder ska ha en bra plan för hur vi gemensamt ska kunna nå de utsatta målen för 2022. Där handlar det om att, förutom att planera avverkning och skogsvård, även identifiera andra värdeskapande åtgärder på våra kunders fastigheter som våtmarksprojekt, vägunderhåll och naturvårdande skötselåtgärder – där det dessutom finns ekonomiska bidrag att söka. Med professionell rådgivning, ett proaktivt arbetssätt och god planering har vi förutsättningar att hjälpa våra kunder att nå sina uppsatta mål, både på kort och på lång sikt.

Nu ser vi fram emot att vinterns fina inledning med kallt och torrt väder förhoppningsvis håller i sig så länge det bara går. Ett tips till er som planerar att spendera helgerna på era fastigheter: Ge er ut i skogen och upplev skogen i vinterskrud, få saker är så kontemplativt!

Jag vill tacka alla er kunder för det gångna året, och önska er en riktigt god jul och ett gott nytt år!

Johan Asp

Regionchef östra Götaland
Karta region östra Götaland

Region östra Götaland innefattar länen Östra Götaland, Jönköping samt norra delen av Kalmar län. Här finns kontor i Linköping, Jönköping och Vimmerby.

Vill du prenumerera...

...på vårt nyhetsbrev?

Fyll i din e-postadress här. Nyhetsbrevet innehåller tips och ny kunskap och skickas ut en gång i månaden.

...på Tidningen Skogsvärden?

Fyll i dina uppgifter här. Tidningen skickas därefter kostnadsfritt hem till dig fyra gånger per år.