Vi har gjort Sveriges skogar och skogsägare rikare sedan 1912. Våra erfarna rådgivare hjälper dig – oavsett om du vill maximera intäkter, jakt eller naturvärden.

Aktuellt från region västra Götaland

Regionchef Olof Stenström skriver om det aktuella läget i västra Götaland.

Vi har en riktig babyboom på regionen som ger flera föräldraledigheter under 2022. Vi har därför rekryterat en vikarierande skogsförvaltare som börjar i mitten av januari. Den nya förvaltaren heter Jonathan Abrahamsson och kommer att utgå från vårt kontor i Skövde, där han till en början vikarierar för skogsförvaltaren Per Kjellander (som efter giftermål nu byter efternamn till Hidén) under Pers föräldraledighet.

2021 har varit både utmanande och givande. För att summera virkesmarknaden under året kan man säga att marknaden för timmersortiment har varit väldigt bra, medan massavedsmarknaden på regionen har varit svårare att navigera i. En väg som vi tror på framåt är att köra delar av massavedsvolymen ut ur regionen med båt. Den första båten ska gå i väg under vårvintern från Varberg.

Coronapandemin har för oss, som för många andra, haft stor inverkan på vår vardag och organisation. Men vi har hittat vägar framåt som i dag fungerar bra för att föra en digital dialog medarbetare och kunder emellan. Behovet av att se en människa i ögonen finns dock kvar, och tack vare att vi jobbar med och i skog kan vi på ett säkert sätt ordna träffar i skogen med er kunder. Vi på Skogssällskapet följer utvecklingen noga och anpassar oss efter myndigheternas riktlinjer. Nu hoppas vi på att samhället och världen får coronapandemin under kontroll under 2022.

Vi blickar nu mot 2022 och planerar som bäst vår verksamhet, där en central del i vår planering kretsar kring våra kunders och uppdragsgivares skogliga verksamhet. Därför fokuserar våra skogsförvaltare såhär års på att ta fram åtgärdsplaner och skogliga budgetar för er som är kunder. Vi ser över vårt behov av entreprenörer och ser över avsättningsmöjligheter för virkesråvaran.

Under 2022 ser massavedsmarknaden ut att stabiliseras och hålla en fortsatt bra produktion. Avsättningen för sågade trävaror har, som det ser ut, peakat för denna gång. Vad 2022 har att bjuda på får framtiden utvisa, men jag ser med tillförsikt fram emot kommande år.

Med detta vill jag och region västra Götaland önska er alla en riktigt god jul!

Olof Stenström

Regionchef västra Götaland
Karta region västra Götaland

Region västra Götaland innefattar länen Västra Götaland och Halland. Här finns kontor i Göteborg, Vänersborg, Skövde och Ätran.

Vill du prenumerera...

...på vårt nyhetsbrev?

Fyll i din e-postadress här. Nyhetsbrevet innehåller tips och ny kunskap och skickas ut en gång i månaden.

...på Tidningen Skogsvärden?

Fyll i dina uppgifter här. Tidningen skickas därefter kostnadsfritt hem till dig fyra gånger per år.