Vi har gjort Sveriges skogar och skogsägare rikare sedan 1912. Våra erfarna rådgivare hjälper dig – oavsett om du vill maximera intäkter, jakt eller naturvärden.

Debattartikel: Så skyddar vi skogen mot vinterns stormar

Ett varmare klimat ökar risken för extremväder, och vi kommer sannolikt att få uppleva fler och värre stormar i framtiden. Men det finns åtgärder som kan göra skogen mindre stormkänslig, samtidigt som de bidrar till den biologiska mångfalden, skriver representanter för stiftelsen Skogssällskapet i en debattartikel som publicerats i ett flertal länstidningar.

I januari 2005 drog stormen Gudrun in över norra Europa. Skogsstyrelsen har uppskattat att cirka 75 miljoner kubikmeter skog stormfälldes, framför allt i södra delarna av Sverige, vilket kan jämföras med den årliga avverkningen i hela landet som ligger runt 90 miljoner kubikmeter. Två år senare kom stormen Per och 2013 blev Norrland hårt drabbat av stormen Ivar.

För Sveriges skogsägare kan en storm ödelägga ett helt livsverk. I takt med att klimatet blir varmare ökar risken för extremväder, och vi kommer sannolikt att få uppleva fler och värre stormar i framtiden. Men det finns åtgärder som kan göra skogen mindre stormkänslig. Här är våra tre främsta tips till Sveriges skogsägare:

  • Sluta plantera gran på mark som inte passar för granskog. I Sverige finns naturligt mycket gran, men i dag står också granskog planterad på mark som egentligen passar bättre för tallskog eller lövskog. Granar har ett ytligt rotsystem, medan tallar har ett djupare rotsystem. Granar blåser därför omkull betydligt lättare än vad tallar gör.
  • Spara lövträd och skapa blandskogar i landskapet. Uppföljning efter stormen Gudrun har visat att blandskog klarar storm bättre än vad ren granskog gör. Granar som står blött är extra känsliga för storm, så varför inte låta björkar växa i fuktigare områden i skogen? Se till att spara rönn, asp, sälg och ek i skogen. De är viktiga för den biologiska mångfalden och som mat åt våra hjortdjur.
  • Sköt din skog aktivt och ansvarsfullt. Genom att röja och gallra i rätt tid kan du både skapa en stormfast skog, där rötterna får möjlighet att växa sig djupare, samtidigt som du producerar förnybar råvara av hög kvalitet. Oskötta skogar där träden stått trångt och sedan glesas ut genom gallring, löper stor risk att drabbas av stormfällningar när det blåser.

Kraftiga stormar som Gudrun, Per och Ivar kommer alltid att få ödesdigra konsekvenser. Men genom att sköta skogen hållbart och ansvarsfullt kan vi se till att morgondagens skogar blir mer robusta och motståndskraftiga, både mot stormar och mot andra skador som exempelvis granbarkborreangrepp, torka och bränder. En mer varierad skog är dessutom härlig att vistas i, och gynnar den biologiska mångfalden.

Karin Fällman Lillqvist, hållbarhetschef på Skogssällskapet

Hans Lindberg, regionchef östra Sveland

Harald Nylinder, regionchef västra Svealand

Johan Asp, regionchef östra Götaland

Olof Stenström, regionchef västra Götaland

Carl-Johan Bengtsson, regionchef södra Götaland

Mats Magnusson, tf regionchef Norrland

Vill du prenumerera...

...på vårt nyhetsbrev?

Fyll i din e-postadress här. Nyhetsbrevet innehåller tips och ny kunskap och skickas ut en gång i månaden.

...på Tidningen Skogsvärden?

Fyll i dina uppgifter här. Tidningen skickas därefter kostnadsfritt hem till dig fyra gånger per år.