Inventering efter stormen Malik

Stormen Malik drog sista helgen i januari in över Sverige med vindar som på sina håll nådde orkanstyrka. I skogen pågår inventering och upparbetning av vindfällen för fullt.

– Vår bedömning i Uppland, Stockholm och Södermanlands län är att det inte är något akut läge här, berättar Hans Lindberg, regionchef i Skogssällskapets region östra Sveland.

– Hyggeskanter har tagit stryk och fröträdsställningar har blivit drabbade. Vi har också en hel del enskilda träd som ramlat över vägar. Men bedömningen är att det inte är några stora områden som stormfällts. Vi inventerar med drönare där vi misstänker att det kan vara mer drabbat, fortsätter Hans Lindberg.

– I västra delarna av Svealand tyder våra första inventeringar på att skogen klarat stormarna relativt bra. I Värmland är antalet vindfällen fler än i övriga delar av regionen men även där är nedblåsta träd koncentrerade till hyggeskanter och nyligen gallrade bestånd, säger Harald Nylinder, regionchef i västra Svealand.

Södra delarna av landet

I södra delarna av Sverige är bedömningen liknande som i östra Svealand.

– Vad vi kan se är det inga stora volymer som stormfällts hos Skogssällskapets kunder i Skåne. Uppåt Blekinge och Småland har vi sett mer vindfällen, framförallt i hyggeskanter. Genom inventering på plats i skogen får vi en mer noggrann bedömning av skadeläget på varje enskild plats, säger Carl-Johan Bengtsson, regionchef på Skogssällskapet i södra Götaland.

– En första snabb kartläggning i Västergötlands och Hallands län har gett bilden av att vissa hyggeskanter drabbats, och att vi har en del vindfällen strövis, men inga omfattande skador, säger Olof Stenström, regionchef i Skogssällskapet i västra Götaland.

I Östergötland har resurser prioriterats om för att ta hand om vindfällen på Skogssällskapets kunders fastigheter.

– Det är relativt mycket vindfällen i Östergötland och vi ställer nu om avverkningsresurser för att ta hand om dessa. Det handlar både om spridda vindfällen inne i bestånd, och om vindfällen i extra utsatta lägen som hyggeskanter och i luckor som bildats när barkborreskadad skog avverkats. Jönköpings län och norra delarna av Kalmar län verkar jämförelsevis ha kommit lindrigare undan, berättar Johan Asp, regionchef i östra Götaland.

Norrland

I Norrland bedöms läget vara relativt lugnt.

– Vi hade hårda vindar i fjälltrakterna, men det är ganska normalt vintertid när lågtrycken passerar. De enskilda vindfällen som vi ser nu kan adderas till de vindfällen vi fick efter stormen tidigare i januari, säger Mats Magnusson, tf regionchef i Skogssällskapets region Norrland.

Text: Ulrika Lagerlöf

Skogssällskapets regionchefer

Skogssällskapet är indelat i sex regioner.

Se kontaktuppgifter till Skogssällskapets regionchefer här >>

Vill du prenumerera...

...på vårt nyhetsbrev?

Fyll i din e-postadress här. Nyhetsbrevet innehåller tips och ny kunskap och skickas ut en gång i månaden.

...på Tidningen Skogsvärden?

Fyll i dina uppgifter här. Tidningen skickas därefter kostnadsfritt hem till dig fyra gånger per år.