Vi har gjort Sveriges skogar och skogsägare rikare sedan 1912. Våra erfarna rådgivare hjälper dig – oavsett om du vill maximera intäkter, jakt eller naturvärden.

Aktuellt från region Norrland

T.f. regionchef Mats Magnusson skriver om det aktuella läget i Norrland.

Våren är i antågande, snön smälter i olika takt i olika delar av vår region och skogen fylls av fågelkvitter. Jag har vikarierat som regionchef i Norrland sedan årsskiftet men vill nu dela med av den glädjande nyheten att Linn Jacobsson Edsholm inom kort tar över efter mig. Linn börjar på Skogssällskapet i juni och kommer närmast från en tjänst som gruppchef på SCA Skog där hon har lett ett team om tio virkesköpare. Linn är utbildad jägmästare och bor med sin familj utanför Östersund.

I region Norrland har vi hittills varit förskonade från de barkborreangrepp som har drabbat södra delarna av landet hårt efter torksommaren 2018. Nu rapporterar de om att barkborrerisken ökat påtagligt i Ådalen, efter de senaste årens snöbrottsskador. Skogsstyrelsen kommer att sätta ut barkborrefällor för att följa populationens utveckling och uppmanar skogsägare och skogsbruket att vara uppmärksamma på angrepp. Håll uppsikt över din skog, läs gärna mer i vår skogsägarskola om vad du ska leta efter. Våra skogsförvaltare kommer givetvis också att hålla uppsikt över skogen åt dig som är kund till oss, men alla ögon behövs och gör nytta! Ju tidigare skadorna upptäcks, desto bättre är chanserna till att rädda virkesvärden.

Den 10:e februari aviserade Skogsstyrelsen att de börjar tillämpa artskyddsförordningen striktare. I praktiken innebär detta att det ställs högre krav på markägaren att visa att man tar tillräcklig hänsyn till rödlistade och fridlysta arter i sin verksamhet. Vi har anpassat våra rutiner till detta bland annat genom utökade kontroller av arter i samband med planering av skogliga åtgärder samt genom tydliga hänvisningar till Skogsstyrelsens vägledningar för skydd av arter. Vi bevakar utvecklingen inom området noga. Läs gärna den krönika som Skogssällskapets hållbarhetschef Karin Fällman Lillqvist skrev i ämnet.

Mats Magnusson

T.f. regionchef Norrland
Karta region Norrland

Region Norrland innefattar länen Jämtland, Västernorrland, Västerbotten och Norrbotten, samt norra delen av Gävleborgs län. Här finns kontor i Östersund, Sundsvall, Umeå och Vilhelmina.

Vill du prenumerera...

...på vårt nyhetsbrev?

Fyll i din e-postadress här. Nyhetsbrevet innehåller tips och ny kunskap och skickas ut en gång i månaden.

...på Tidningen Skogsvärden?

Fyll i dina uppgifter här. Tidningen skickas därefter kostnadsfritt hem till dig fyra gånger per år.