Vi har gjort Sveriges skogar och skogsägare rikare sedan 1912. Våra erfarna rådgivare hjälper dig – oavsett om du vill maximera intäkter, jakt eller naturvärden.

Aktuellt från region västra Götaland

Regionchef Olof Stenström skriver om det aktuella läget i västra Götaland.

Årets första tre månader har varit aktiva månader. Vintern har övergått i vår, en period som alltid är utmanande för verksamheten i skogen när bärigheten varierar – med kortare perioder med frusen mark som följs av perioder med plusgrader och tjällossning.

Vi har klarat oss lindrigt undan från stormar, även om det förekommer stormskador lokalt och spridda vindfällen. Hur våren och sommaren blir kommer att vara avgörande för omfattningen på årets granbarkborreskador. Risken för angrepp är fortfarande stor, men det känns som om läget stabiliserats och att skadenivån är sjunkande i västra delarna av Götaland.

Virkesmarknaden är fortsatt god med priser som ligger på en bra nivå. Både sågverks- och massabruksindustrierna går bra och priserna bör ligga kvar på denna nivån eller rent av stiga under året. Den tragiska situationen i Ukraina, och de restriktioner mot Ryssland som kommit som följd av kriget, kommer att påverka vår verksamhet. Hur, i vilken omfattning och med vilken tidshorisont är än så länge osäkert. Läs gärna krönikan av vår virkeschef Pontus Larsson från 18:e mars, där han beskriver läget bra.

Under första kvartalet har vi haft en god avsättning för virkesråvaran på region västra Götaland. Vi har dessutom lastat ut en båt med granmassaved från hamnen i Falkenberg. När jag blickar framåt ser andra kvartalet ut att erbjuda fortsatt bra avsättning av råvaran.

Den 10:e februari aviserade Skogsstyrelsen att de börjar tillämpa artskyddsförordningen striktare. I praktiken innebär detta att det ställs högre krav på markägaren att visa att man tar tillräcklig hänsyn till rödlistade och fridlysta arter i sin verksamhet. Vi har anpassat våra rutiner till detta bland annat genom utökade kontroller av arter i samband med planering av skogliga åtgärder samt genom tydliga hänvisningar till Skogsstyrelsens vägledningar för skydd av arter. Vi bevakar utvecklingen inom området noga. Läs gärna den krönika som Skogssällskapets hållbarhetschef Karin Fällman Lillqvist skrev i ämnet.

Glädjande är att pandemirestriktionerna nu tagits bort vilket möjliggör att vi kan träffas fysiskt igen. Inte bara internt kollegor emellan, utan det blir nu också möjligt att träffa er – våra kunder och samarbetspartners. I närtid kommer vi ha ett eftermiddagsevent i Göteborg 11 maj. Kontakta gärna mig om du vill veta mer eventet!

Olof Stenström

Regionchef västra Götaland
Karta region västra Götaland

Region västra Götaland innefattar länen Västra Götaland och Halland. Här finns kontor i Göteborg, Vänersborg, Skövde och Ätran.

Vill du prenumerera...

...på vårt nyhetsbrev?

Fyll i din e-postadress här. Nyhetsbrevet innehåller tips och ny kunskap och skickas ut en gång i månaden.

...på Tidningen Skogsvärden?

Fyll i dina uppgifter här. Tidningen skickas därefter kostnadsfritt hem till dig fyra gånger per år.