Vi har gjort Sveriges skogar och skogsägare rikare sedan 1912. Våra erfarna rådgivare hjälper dig – oavsett om du vill maximera intäkter, jakt eller naturvärden.

Aktuellt från region västra Svealand

Harald Nylinder, som fram tills nu varit regionchef för västra Svealand skriver, tillsammans med nya regionchefen Fredrik Luhr, om det aktuella läget i västra Svealand.

Trots oro i omvärlden kommer våren till oss skogsägare. Vårtecknen blir allt fler med fågelsång och träd och växter som står i blom, men aprilvädret har också innehållit snöoväder som tyvärr lett till en hel del toppbrott, bland annat i Västmanland.

Efterfrågan på skogens produkter ökar och så även priserna på både massaved och timmer. På vilket sätt näringslivets olika grenar påverkas av Rysslands aggressioner är dock osäkert, något som gör att svängningarna på marknaden kan bli snabba och prognoserna ovanligt kortsiktiga.

Den 10:e februari aviserade Skogsstyrelsen att de börjar tillämpa artskyddsförordningen striktare. I praktiken innebär detta att det ställs högre krav på markägaren att visa att man tar tillräcklig hänsyn till rödlistade och fridlysta arter i sin verksamhet. Vi har anpassat våra rutiner till detta bland annat genom utökade kontroller av arter i samband med planering av skogliga åtgärder samt genom tydliga hänvisningar till Skogsstyrelsens vägledningar för skydd av arter. Vi bevakar utvecklingen inom området noga. Läs gärna den krönika som Skogssällskapets hållbarhetschef Karin Fällman Lillqvist skrev i ämnet.

Region västra Svealand förstärker

Vår region fortsätter att växa och våra nya skogsförvaltare David, Niklas och Håkan är på plats. David Eriksson kommer att förstärka Västeråskontoret i den befintliga verksamheten. Niklas Svensson i Mora öppnar upp för ett nytt förvaltningsområde i norra Dalarna där vi sett en växande efterfrågan på den fristående skogsförvaltning som vi erbjuder. Håkan Thorsen i Sysslebäck kommer från en tjänst på Moelven och kommer att arbeta med förvaltningar norr om Torsby.

Harald lämnar nu över stafettpinnen som regionchef till Fredrik Luhr. Fredrik är jägmästare och kommer senast från Areal där han har jobbat med förmedling och konsultverksamhet. Tills Fredrik är inne i rutinerna kommer Harald fortsätta att finnas tillgänglig samtidigt som han tar över ansvaret för Skogssällskapets egna skogar i Sverige, Finland och Baltikum.

Harald Nylinder

Tidigare regionchef västra Svealand

Fredrik Luhr

Regionchef västra Svealand
Karta region västra Svealand

Region västra Svealand innefattar länen Västmanland, Örebro, Värmland, Dalarna samt södra delen av Gävleborgs län. Här finns kontor i Västerås, Falun, Karlstad och Torsby.

Vill du prenumerera...

...på vårt nyhetsbrev?

Fyll i din e-postadress här. Nyhetsbrevet innehåller tips och ny kunskap och skickas ut en gång i månaden.

...på Tidningen Skogsvärden?

Fyll i dina uppgifter här. Tidningen skickas därefter kostnadsfritt hem till dig fyra gånger per år.