Ledare Skogsvärden nr 2, 2022: ”Perspektiv och värderingar är avgörande”

Försommaren står i full blom, skogen och naturen lockar för promenader, naturupplevelser eller arbete i skogen.

Kanske går du på din skogspromenad förbi ett nytillkommet hygge? Kanske är hygget för dig en påminnelse om det cirkulära kretsloppet i skogen, om de förnybara produkterna som kommer ut av det, om att en ny omloppstid tar sin början? Eller så ser du kanske hygget som ett ingrepp i naturen som stör livsmiljön för skogslevande arter och tar lång tid att återställa?

Vem du är – vad du har för bakgrund, utbildning, om du äger skog eller inte, om du bor på landsbygden eller i en storstad – har betydelse för vad du ser. Perspektiv och värderingar är avgörande. Det här har också blivit allt tydligare när det kommer till Sveriges syn på skogsbruk i relation till andra EU-länder. Sverige och Finland har inte bara Nato-ansökan gemensamt utan också sitt rationella skogsbruk, där våra länder har haft svårt att få förståelse för varför skogen brukas som den gör.

Länge har det setts som självklart att skogen är en nationell angelägenhet för Sverige. Nu ser vi en flodvåg med direktiv, handelssystem och strategier från EU som på olika sätt kommer att påverka brukandet av den svenska skogen.

Inför höstens svenska riksdagsval ser vi också hur samtliga partier har blivit mer aktiva i frågor som rör landsbygden och skogen. Inte särskilt konstigt, då dessa frågor kopplar tydligt till Sveriges förmåga att producera inhemska livsmedel, råvaror och energi – frågor som blivit mer aktuella än på många årtionden.

Att ha en kompetent och professionell skoglig rådgivare är viktigare än någonsin för att kunna navigera bland alla de beslut, förordningar, direktiv och lagar som finns, som omförhandlas och som tillkommer. Om du känner dig osäker på hur du och din skog påverkas är det bara att du hör av dig till någon av våra skogsförvaltare så hjälper vi dig.

Veckan efter midsommar är Skogssällskapet markvärd för en exkursion där EUpolitiker ska besöka en av våra skogsfastigheter utanför Norrtälje för att titta på och diskutera kring svenskt
skogsbruk. Från Skogssällskapets sida är vi stolta
över vår fastighet där exkursionen ska hållas. Det blir en spännande dag på många sätt, och högst intressant att se vad våra besökspunkter väcker för
reaktioner och hur diskussionen om vårt skogsbruk blir med EU-politikerna.

Vi som äger och brukar skogen behöver vara förberedda på att samhällets krav på oss ökar. Men vi kan också välja att se något positivt i dessa ökade krav. De är en signal om att skogen är betydelsefull. Den har en nyckelroll att spela i samhället – för klimat, biologisk mångfald, ekonomi, arbetstillfällen och folkhälsa. Vi förvaltar en oerhört viktig naturresurs, som allt fler ser värdet av. Det är något att vara stolt och ödmjuk inför.

Calle Nordqvist, vd Skogssällskapet

Vill du prenumerera...

...på vårt nyhetsbrev?

Fyll i din e-postadress här. Nyhetsbrevet innehåller tips och ny kunskap och skickas ut en gång i månaden.

...på Tidningen Skogsvärden?

Fyll i dina uppgifter här. Tidningen skickas därefter kostnadsfritt hem till dig fyra gånger per år.