Vi har gjort Sveriges skogar och skogsägare rikare sedan 1912. Våra erfarna rådgivare hjälper dig – oavsett om du vill maximera intäkter, jakt eller naturvärden.

Aktuellt från region östra Götaland

Regionchef Johan Asp skriver om det aktuella läget i östra Götaland.

Sommaren går mot sitt slut och hösten är i antågande. För oss i östra Götaland innebär det att vi går in i en intensiv period med mycket aktivitet i skogen parallellt med planering av nästa års verksamhet. Våra skogsförvaltare kommer under hösten presentera ett förslag till nästa års skogliga budget för dig som är förvaltningskund till oss. I arbetet med budgeten tittar vi inte bara på de löpande skogliga aktiviteterna, utan också möjliga områden som kan öka värdena på din fastighet – exempelvis vägar, skötsel av NS-bestånd och våtmarker.

Det varma sommarvädret påverkade i hög grad våra planerade avverkningar där vi var tvungna att anpassa verksamheten utifrån rådande brandrisk i olika områden. Granbarkborren har gynnats av den varma sommaren och vi inventerar nu den senare svärmningen för att bedöma omfattningen på skadorna, samtidigt som avverkning efter första svärmningen pågår för fullt.

Årets planteringar är genomförda, och nu planerar vi inför nästa års planteringar. Särskilt kommande tallplantering behöver planeras i god tid då det råder brist på tallplantor.

Den varma och torra sommaren kan ha påverkat vårens och försommarens planteringar negativt, och vi kommer att inventera årets planteringar under första delen av hösten. Vi har under sommaren, med hjälp av vår sommarjobbare Karin Pettersson, också gjort uppföljning och återväxtkontroller på ett urval av de tre senaste årens planteringar, för att hela tiden hålla löpande kontroll på hur väl föryngringarna tar sig.

Hösten är en bra tid för markberedning, både för att marken ska hinna ligga till sig över vintern och för att brandrisken oftast är mycket låg. Vi kommer därför att markbereda många föryngringsytor kommande månader, för att optimera planteringen till nästa år.

I juni meddelade regeringen en förändring av artskydds­förordningen. Enligt artskyddsförordningen får man inte störa vilda fåglar under häcknings- och uppfödnings­period. Men från 1 oktober har formuleringen justerats så att det blir tydligt att förbudet framför allt gäller hotade arter. Från Skogssällskapets sida ser vi positivt på förändringen eftersom lagen förut väckte många frågetecken och stor osäkerhet. Det här blir ett välbehövligt förtydligande för oss som planerar åtgärder i skogen. Vi följer översynen av artskyddsförordningen vidare, där fler förändringar är att vänta.

På virkesmarknaden råder hög aktivitet med stark efterfrågan och fortsatt höga priser. Hur länge det håller i sig är dock svårt att sia om, när ekonomin bromsar in och världsläget fortsätter att vara oroligt. I dagsläget är det dock god avsättning på alla sortiment och vi ser en fortsatt ljus virkesmarknad framför oss under hösten.

Johan Asp

Regionchef östra Götaland
Karta region östra Götaland

Region östra Götaland innefattar länen Östra Götaland, Jönköping samt norra delen av Kalmar län. Här finns kontor i Linköping, Jönköping och Vimmerby.

Vill du prenumerera...

...på vårt nyhetsbrev?

Fyll i din e-postadress här. Nyhetsbrevet innehåller tips och ny kunskap och skickas ut en gång i månaden.

...på Tidningen Skogsvärden?

Fyll i dina uppgifter här. Tidningen skickas därefter kostnadsfritt hem till dig fyra gånger per år.