Vi har gjort Sveriges skogar och skogsägare rikare sedan 1912. Våra erfarna rådgivare hjälper dig – oavsett om du vill maximera intäkter, jakt eller naturvärden.

Skogssällskapet utvecklar sol- och vindkraft på egen skog

Vindpark. Foto: Joakim Lagercrantz/OX2

Foto: Joakim Lagercrantz/OX2

Kraftproduktion från vind eller sol kan göra att direktavkastningen från din skogsfastighet ökar, och dessutom ge en positiv värdeutveckling på sikt. Harald Nylinder, affärsområdeschef för Skogssällskapets egna skogar, berättar om satsningen som nu sker på Skogssällskapets egen mark.

– Vi undersöker möjligheten att producera förnybar el på samtliga av Skogssällskapets egna fastigheter. Behoven av förnybar energi ökar hela tiden i samhället, så här finns det möjligheter för oss att skapa fler värden på våra fastigheter, säger Harald Nylinder.

Skogssällskapet äger ett trettiotal fastigheter runt om i Sverige, med olika förutsättningar för kraftproduktion. I dagsläget har intresseförfrågningar skickats ut till ett flertal kraftbolag och möjligheterna till kraftproduktion undersöks just nu närmare på tre av skogsfastigheterna. Det gäller:

– Solcellsparker är fortfarande relativt nytt i Sverige, och branschen är under utveckling. Påverkan på omgivningen blir ju mindre med solceller än med vindkraftverk, eftersom solcellsparken inte blir lika synlig på håll, och med största sannolikhet kommer ansökningsprocessen att gå lite snabbare än när det gäller vindparker, säger Harald Nylinder.

Funderar du på möjligheterna med sol- eller vindkraft på din skogsfastighet? Kontakta din närmaste skogsförvaltare för att få veta mer.

Vill du prenumerera...

...på vårt nyhetsbrev?

Fyll i din e-postadress här. Nyhetsbrevet innehåller tips och ny kunskap och skickas ut en gång i månaden.

...på Tidningen Skogsvärden?

Fyll i dina uppgifter här. Tidningen skickas därefter kostnadsfritt hem till dig fyra gånger per år.