Ledare Skogsvärden nr 1, 2023: Ett föränderligt landskap

Föreställ dig ett Sverige utan skog. Så var fallet på många håll i början av 1900-talet, när stora arealer hade huggits ned utan att någon föryngring säkerställts.

Det var också då som Skogssällskapet bildades, för att bidra till ett mer hållbart brukande av skogsresursen. Sedan dess har virkesförrådet vuxit kraftigt samtidigt som avverkningarna har ökat.

Som skogsutbildad har jag fått lära mig att odla skog på bästa sätt, för att få ut så mycket råvara som möjligt. Det är samma principer som styr virkesmarknaden i Sverige – av naturliga skäl. Skogsbolag som ska investera i nya industrier tittar på råvarubasen. Kan vi försörja den nya industrin med virke? Och till vilken kostnad? Skogen ses som ett odlingslandskap av råvara.

Större, effektivare och snabbare har varit ledorden för att nå dit vi är idag. Produkterna vi gör är i princip samma som för hundra år sedan – pappersmassa och sågade trävaror. Men nya produkter och innovationer kommer nu i rasande fart och det blir spännande att se hur virkesmarknaden kan komma att ritas om med fler och nya aktörer.

Privata skogsägare har varit en del i detta råvarubaserade flöde. Budskapet har varit att man ska plantera gran eller tall för att säkerställa en bra tillväxt och mycket råvara. Det är ju också virket som har varit, och fortfarande är, ryggraden i att skapa avkastning från skogen. Men virket är inte allt. Andra intäktsmöjligheter från skogen kan bli lika viktiga för kassaflödet. Kolinlagring, jaktupplevelser och förnybar energiproduktion som sol- och vindkraft är några exempel.

Lyfter vi blicken och ser ut över EU inser vi också att Sverige och Finland är ganska ensamma om vår råvarubaserade syn på skogen. Här står vi nu inför utmaningen att skapa samsyn kring biobränslefrågor, avskogning och markanvändning trots att traditioner och tankesätt varierar kraftigt mellan olika länder.

Från Skogssällskapets sida ser vi många exempel på hur utvecklingen i den svenska skogen går åt rätt håll. I skogarna vi sköter är vi på väg mot ett mer varierat brukande där tillväxt, mångfald och upplevelser balanseras. Vi är inte framme än, och det finns mycket mer att lära och utveckla. Att finansiera forskning och testa nya metoder på egna och kunders fastigheter är viktiga delar i det.

På individnivå har vi alla, som äger skog, olika drömmar och mål med skogsfastigheten. Här handlar det om att hitta glädjen i sitt eget skogsägande, och sin egen väg framåt. Att avverka och sälja virke kommer fortsätta att vara en central del av att äga skog, men för en del skogsägare är virket sekundärt och det är istället skogens härlighetsvärden eller naturvärden som är det viktigaste. Det här har vi uppmärksammat i skogsägarskolan. Där vill vi hjälpa dig att fundera över vad just du vill med din skog. Vill du sedan diskutera vidare med en av våra skogsförvaltare är du varmt välkommen att höra av dig!

Calle Nordqvist, vd Skogssällskapet

Vill du prenumerera...

...på vårt nyhetsbrev?

Fyll i din e-postadress här. Nyhetsbrevet innehåller tips och ny kunskap och skickas ut en gång i månaden.

...på Tidningen Skogsvärden?

Fyll i dina uppgifter här. Tidningen skickas därefter kostnadsfritt hem till dig fyra gånger per år.