Skogssällskapet söker entreprenörer

Skotare. Foto: Thomas Adolfsén

Foto: Thomas Adolfsén

Nu söker duktiga slutavavverknings- och gallringsentreprenörer i Värmland, Västerbotten, Jämtland och Ångermanland.

Vi söker i följande områden:

  • Västerbotten med tyngdpunkt i Umeå, Vännäs och Vindelns kommuner
  • Ångermanland
  • Jämtland
  • Värmland

I dessa områden har vi kontor i Umeå, Sundsvall, Östersund, Karlstad och Torsby.

Om uppdraget

Att vara entreprenör åt Skogssällskapet innebär att jobba nära våra skogsförvaltare och utföra uppdrag på våra förvaltningskunders fastigheter. Vi har en långsiktig relation med våra kunder och hjälper dem att nå sina mål med skogsägandet. Skogssällskapet är fristående från ägarintressen i sågverk och industrier och jobbar för ett hållbart och modernt skogsbruk. Vi ägs av en allmännyttig stiftelse som delar ut avkastningen till forskning om skog och naturvård.

Kontakta gärna mig för mer information om uppdragen i Jämtland, Västerbotten och Ångermanland:

Arvid Björkroth, produktions- och virkesansvarig, arvid.bjorkroth@skogssallskapet.se, 063-133588

Arvid Björkroth

Kontakta gärna mig för mer information om uppdraget i Värmland:

Fredrik Glänfält, produktions- och virkesansvarig, fredrik.glanfalt@skogssallskapet.se, 054-564181

Fredrik Glänfält

Vill du prenumerera...

...på vårt nyhetsbrev?

Fyll i din e-postadress här. Nyhetsbrevet innehåller tips och ny kunskap och skickas ut en gång i månaden.

...på Tidningen Skogsvärden?

Fyll i dina uppgifter här. Tidningen skickas därefter kostnadsfritt hem till dig fyra gånger per år.